Trap and transport

Trap & Transport Klarälven

Lekvandrande laxfisk fångas in vid ett vattendrags första vandringshinder. De transporteras sedan med t ex lastbil och släpps ut där lek- och uppväxtområden finns. I vattendrag med många vandringshinder och långt mellan tillväxtområden och lekområden är i praktiken trap and transport den enda teknik som kan säkerställa en naturlig reproduktion och livscykel för vandringsfisk.

Det finns begränsningar med tekniken. En fångstanläggning vid det nedersta kraftverket i systemet måste anläggas och skötas, vilket kan vara kostsamt. Det krävs dock bara en sådan anläggning för hela det aktuella vattensystemet. Denna åtgärd innebär också att människan fortsatt aktivt måste hjälpa till för att säkerställa artens naturliga livscykel. Åtgärden gynnar enbart vandrande fisk.

Fortum använder denna teknik i Klarälven (där metoden tillämpats sedan år 1933) samt i Ule Älv.

Läs om fler fiskvandringslösningar här