Tävlingsvillkor

Vinn en årsförbrukning av el

Tävlingsregler

  • Bli kund via vår digitala plattform. På Tack-sidan finns en länk till tävlingssidan. 
  • På tävlingssidan ska ni fylla i vad som är viktigast för er baserat på de 3 alternativen samt skriva en kommentar om vad ni anser att vi som elbolag kan erbjuda er utöver elavtal för att förbättra vår service. Exempelvis en ny produkt eller en ny tjänst. Läs mer om våra nuvarande produkter här. 
  • Tävlingen riktar sig mot företag med en årsförbruknig om 100 000 kwh eller mindre. 
  • Efter tävlingsperiodens slut väljs 1 vinnare ut av en jury. Juryns beslut kan inte överklagas. Juryn består av anställda på Fortum. 
  • Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
  • Anställda på Fortum kan inte delta i tävlingen. 
  • Tävlingen hanteras enbart av Fortum och inte av Facebook, LinkedIn, Instagram eller Google.
  • Genom att delta i tävlingen godkänner vinnaren att vara med på bild, ställa upp på en telefonintervju samt vara citerad i ett blogginlägg på fortum.se.

Tidsperioden

Tävlingen startar xxx och anslutas xxx. Kort där efter utses vinnaren. 

Tävlingen är en tidsbegränsad kampanj från Fortum. Man kan endast delta i tävlingen om man följer ovanstående tävlingsregler. Genom att delta samtycker tävlanden uttryckligen till dessa bestämmelser. Fortum förbehåller sig rätten att avsluta tävlingen innan tävlingsperioden har gått ut utan att i förväg meddela detta.

Vinsten

Vinsten är en gratis årsförbrukning av el, upp till 100 000kwh. Vinnarna kommer att informeras personligen av Fortum via email. Vinsten kan ej bytas ut eller växlas in mot kontanter. Vinsten kan ej överlåtas eller kombineras med andra erbjudanden.

Vinnare

Fortum kommer att välja ut en vinnare baserat på de svar som de tävlande har skickat in under tävlingsperioden. Vinnaren kommer att kontaktas personligen via email. Genom att delta i tävlingen godkänner vinnaren att vara med på bild, en telefonintervju samt att vara citerade i ett blogginlägg på fortum.se.