Tävlingsvillkor

Fortum anordnar en tävling som endast är öppen för dig som reser till Åre fossilfritt under påsken, till exempel med tåg eller elbil. Vinsten är en middag för två personer.

Tävlingsregler

  • Du behöver fylla i tävlingsformuläret på Fortums hemsida (www.fortum.se/kabin1274), där du även skriver på vilket sätt du har tänkt resa till Åre under påsken
  • Du får bara tävla med ett bidrag
  • Anställda på Fortum, deras anhöriga samt Fortums samarbetspartner som deltagit i byggandet av tävlingen kan inte delta i tävlingen
  • Vinnarna kommer att kontaktas per telefon
  • För att delta i tävlingen skall deltagaren vara minst 18 år
  • Vinnaren står själv för eventuell vinstskatt

Tävlingsperiod

Du kan delta i tävlingen mellan den 8 och 11 april.

Tävlingen är en tidsbegränsad kampanj från Fortum (nedan kallad: ”arrangör”). Man kan endast delta i tävlingen om man följer de tävlingsregler som beskrivs på denna sida. Du som deltar i tävlingen accepterar och godtar de beslut som Fortum kan komma att fatta angående vinnare, förändringar i tävlingsperiod, upplägg, genomförande eller annat som berör tävlingen, inklusive angiven behandling av personuppgifter

Pris

Priset består av en middag för två personer tillagad av Magnus Nilsson. Om vinnaren behöver boende ingår även hotellrum för två personer för två nätter i Åre. Värdet på ett pris är ca 7 000 kronor. Priset kan inte överlåtas eller bytas mot kontanter eller annan vinst.

Vinnare

  • Tävlingen har totalt tio vinnare som fördelas på basen av de datum som deltagarna önskat som tidpunkt för middagen:
  • 4 vinnare lottas bland dem som valt som tidpunkt 20.4
  • 4 vinnare lottas bland dem som valt som tidpunkt 21.4
  • 2 vinnare lottas bland dem som valt som tidpunkt 22.4

Dataskydd

Den information som samlas in inom ramen för tävlingen används uteslutande för att tävlingen ska kunna genomföras. Informationen bearbetas och sparas elektroniskt i detta syfte, och raderas därefter automatiskt. Vill du att uppgifterna raderas i förtid, eller har fler frågor angående dataskydd, kan du kontakta:

Fortum

Integritet

115 77 Stockholm

E-post: privacy [snabel-a] fortum [punktum] com

Ansvar

Fortums ansvar i tävlingen begränsas till värdet av prisen. Fortum  ansvarar inte för tävlingsdeltagares möjlighet att delta i tävlingen eller om deltagandet allvarligt begränsas av någon anledning som ligger utanför Fortums rimliga kontroll inbegripet utan begränsning: felaktig, ofullständig, avbruten, fördröjd eller på annat sätt missad information orsakad av webbsideanvändaren, dennes datautrustning, dataprogram, eller annan teknisk utrustning som användes för att genomföra tävlingen. Detta gäller även teknisk funktionsoduglighet hos teleoperatör eller dennes utrustning för telefoni, internet och/eller SMS-trafik, förändrad lagstiftning som påverkar tävlingsupplägg och genomförande, myndighetsbeslut eller force majeure.

Kampanjen är inte på något sätt sponsrad, stödd, administrerad av eller knuten till Facebook.