Hur påverkar solenergin miljön?

Hur påverkar solenergi i Sverige miljön, och gör det skillnad om du börjar producera din egen solel? Vi har bett Johan Lindahl, talesperson på branschföreningen Svensk Solenergi, att besvara frågorna. Johan har själv forskat om solcellsteknik och är sedan sju år tillbaka Sveriges representant i IEA-PVPS, som analyserar hur solcellsmarknaden utvecklas och publicerar årliga rapporter.

fast elpris

Hur fungerar solenergi?

Hur går det till när solstrålar omvandlas till ström? För att förstå det behöver du först veta skillnaden mellan en solpanel och en solcell. Eftersom en enskild solcell inte ger tillräckligt med energi för att kunna generera el kopplas flera solceller ihop till ett system. Och det systemet kallas för solpanel.

– Solceller är gjorda av kisel, berättar Johan. Kisel är ett halvledarmaterial, det vill säga ett material som leder mer ström ju högre temperatur det blir. När solstrålarna träffar kiselplattan i solcellen frigörs positiva och negativa elektroner. Då skapas en spänning mellan solcellens fram- och baksida. Elektronerna börjar vandra genom solcellens metallkontakter och strömmen som uppstår skickas vidare.

Framtidens solenergi i siffror

När Sverige har ett 100 procent förnybart elsystem i framtiden anser Svensk Solenergi liksom Energimyndigheten att solelen blir ett bra komplement till vind- och vattenkraft.

2040

då ska vi ha ett helt förnybart elsystem i Sverige

5-10%

av vår totala elkonsumtion ska då komma från solel

0,1%

står solelen för idag

Fördel med solenergi – minimal miljöpåverkan

Det finns många fördelar med solenergi: det är lönsamt eftersom du efter återbetalningstiden har en gratis elkälla.

– Du får dessutom en trygghet i att vara mer självförsörjande, säger Johan.

Den största fördelen är ändå solcellernas minimala miljöpåverkan. Johan understryker att alla produkter har ett klimatavtryck under tillverkningen, men det fina med solcellen är att den inte släpper ut några farliga ämnen väl i drift.

– Det beror på att solcellen saknar rörliga delar, säger Johan. Rörliga delar gör att det blir en förslitning och att produkten på sikt behöver bytas ut. Och en kortare teknisk livslängd har förstås en dålig inverkan på miljön. Idag brukar man säga att solcellernas livslängd motsvarar produktgarantin, men antagligen kommer de att hålla ännu längre.

Johan Lindahl, talesperson Svensk solenergi

"Det elöverskott du säljer tillbaka kan exporteras till länder i Europa där elproduktionen är smutsigare. Din solelproduktion gör alltså skillnad och bidrar till att världen får renare el."

Johan Lindahl, talesperson Svensk Solenergi

Hur mycket solel kan jag producera?

Ta det första steget mot en ljusare framtid med solpaneler. Skicka en itresseanmälan för att se hur mycket solel du skulle kunna producera på ditt tak.

Läs mer om solceller från Fortum