Så blir du mikroproducent av förnybar solel

När solpanelerna väl sitter på taket låter de ingenting och sköter i princip sig själva. Ändå håller många koll på solelproduktionen av nyfikenhet på hur mycket el solpanelerna producerat och om det blir ett överskott som säljs tillbaka till elnätet.

Följ solelproduktionen i appen

Till solpanelerna som Fortum installerar finns en app (SolarEdge). I den kan du följa hur mycket solel du producerar och använder i realtid, var du än befinner dig. Eftersom solcellsanläggningen är optimerad kan du se hur varje enskild solpanel presterar och jämföra produktionsnivåerna över tid. Dessutom kan du följa andra offentliga SolarEdge-anläggningar i världen och dela dina resultat på sociala medier. Någon som följer sin solelproduktion dagligen i appen är solpanelsägaren och mikroproducenten Lars Eliasson i Täby utanför Stockholm. 

 

Sälj tillbaka överskottselen till oss

På köpet med dina solpaneler från Fortum får du en växelriktare som omvandlar likströmmen till växelström, så att den går att använda i ditt hus och kan matas ut på elnätet. Under soliga dagar när du producerar mer el än du använder går överskottselen nämligen tillbaka ut på elnätet automatiskt. Och om du har tecknat elavtal med oss på Fortum blir dessa soliga dagar när du producerar mer el extra trevliga eftersom du får betalt för all överskottsel som du inte själv använder. Här kan du läsa mer om vilka villkor som gäller för att du ska kunna sälja tillbaka din el till oss.

Skatteavdrag för mikroproducenter av förnybar el

I Skatteverkets ögon blir du mikroproducent av förnybar el automatiskt när du producerar mer solel än du gör av med och säljer tillbaka överskottet till elnätet. Då får du göra skatteavdrag på överskottselen du säljer tillbaka, vilket betyder att du kan få en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme som går tillbaka in i elnätet. Den el du producerar och konsumerar själv betalar du dock ingen skatt på.

Hur mycket kan du få betalt

Som mest kan du dock få reduktion för 30 000 kilowattimmar. Och eftersom reduktionen ligger på 60 öre per kilowattimme motsvarar det 18 000 kronor per år. In- och utmatningen på elnätet tar du upp i din inkomstdeklaration.

När har du rätt till skattereduktion?

  • Check När inmatning och uttag från elnätet delar samma anslutningspunkt, huvudsäkring och elmätare. Fortum ordnar alltid detta under solpanelsinstallationen.
  • Check När säkringen i anslutningspunkten inte överstiger 100 ampere.
  • Check När du anmält till ditt elnätsföretag att du producerar förnybar el. Elnätsföretaget kommer sedan lämna en kontrolluppgift varje år till Skatteverket på hur mycket el du matat in och tagit ut från elnätet.

Sälj din överskottsel

Vill du sälja ditt överskott av egenproducerad el till oss? Läs mer här om hur det går till.

Sälj din överskottsel

Vill du också producera förnybar el?

Ta första steget mot att bli mikroproducent av förnybar el, och räkna ut solcellskapaciteten på ditt tak.

Till intresseanmälan

Läs mer om solceller från Fortum

Vi hjälper dig från idé till egen solel