Intresset för solpaneler ökar i Sverige

Även om solceller länge har haft rykte om sig att vara dyra har priserna sjunkit rejält de senaste åren. Det har gjort att inte bara intresset för solenergi, utan också den installerade effekten har ökat i Sverige.

Armar håller upp en solpanel i motljus

Så mycket har solcellerna minskat i pris

Priset på solceller har minskat drastiskt, närmare bestämt 80 procent mellan 2008 och 2012. Men sedan dess har priserna planat ut. År 2016 var priset per kilowatt cirka 19 kr inklusive moms på en anläggning lagom stor för en villa.

Alltmer prisvärd solcellsinstallation

Det är inte bara solcellerna som har blivit mer prisvärda. Numera kan du också välja att göra rot-avdrag på arbetskostnaden för installationen eller ansöka om investeringsstöd för hela installatonen.  Dessutom kan du sälja tillbaka ditt elöverskott till oss på Fortum, och få en skattereduktion eftersom du då är en mikroproducent av förnybar el.

Återbetalningstiden varierar beroende på anläggningens storlek och för en villa räknar vi med ungefär 13 till 18 år. Med bra förutsättningar som många soltimmar, hustak i söderläge och minimal skugga blir återbetalningstiden kortare. En del menar också att själva livslängden på solcellsanläggningen kan vara betydligt längre än 30 år. Det skulle i sådana fall betyda att det, efter återbetalningstiden, väntar en lång period med gratis solenergi och tillbakasålda kilowattimmar.

Fler väljer att investera

Tack vare de sjunkande priserna har fler kunnat installera solpaneler. Mellan 1992 och 2016 gick den installerade solcellseffekten i Sverige upp 2500 procent, från 0,8 MW till 205,45 MW. I slutet av 2016 fanns det hela 10 027 solcellsanläggningar i Sverige.

Trots ökningen stod solenergin bara för 0,13 procent av den svenska elproduktionen 2016. Samtidigt har Energimyndigheten som mål att när all Sveriges energi är förnybar år 2040 ska 5 till 10 procent av detta komma från solenergi. För att nå målet behövs det med andra ord installeras fler solpaneler. Så varför inte investera i miljön – och framtiden – redan nu?

graf prisutveckling solceller Sverige

Så har solcellspriserna utvecklats i Sverige

Fram till år 2013 sjönk priset på solcellssystem kraftigt i Sverige men har sedan dess planat ut. I grafen ser du prisutvecklingen för takmonterade villasystem.

Källa: IEA-PVPS National Survey Report of PV power applications in Sweden 2016

graf installerad solcellskapacitet i Sverige

Så mycket solcellskapacitet installeras i Sverige

Eftersom solcellspriserna har sjunkit har allt fler svenskar valt att installera solcellssystem. Sedan 2000 har marknaden för solceller i världen vuxit med i snitt cirka 40 % om året.

Källa: IEA-PVPS National Survey Report of PV power applications in Sweden 2016

Vill du också producera förnybar el?

Ta första steget mot att bli mikroproducent av förnybar el, och räkna ut solcellskapaciteten på ditt tak.

Läs mer om solceller från Fortum