Fortums Energidisplay minskar energianvändningen

Med Fortums energidisplay kan du spara upp till 10% på din årliga energianvändning.

Fortums energidisplay hjälper dig både att förstå vad din nuvarande energianvändning beror på och att spara pengar genom att effektivisera användningen. Du får direkt återkoppling och kan se din aktuella energianvändning både i kronor och i kWh. Släcker du lampan så syns det direkt på energianvändningen.

Energidisplayen ger dig även möjlighet att hitta dolda eltjuvar. I test visade det sig exempelvis att en hushållsmixer drog 84 W trots att den var avstängd, bara det är 800 kr helt i onödan per år med dagens elpris. Genom den direkta återkopplingen, och den visuella informationen, är det möjligt för dig att på ett mycket påtagligt sätt förändra sin användning.

För mer information ring 020 - 46 00 00

Håll koll via webbportalen

Du kan även logga in på vår webbportal för att följa din energianvändning.