Smarta produkter för ett smart hem

Tänk dig att du kastar in en tvätt och att tvättmaskinen sedan startar vid den tid då det finns tillgänglig sol- eller vindkraft. Eller att du kommer hem till nybryggt kaffe, stämningsfull musik och varma element som varit avstängda tidigare under dagen.

Smarta hem

I smarta hem finns teknik som underlättar din vardag genom att den automatiserar funktioner som energi, värme, belysning, ljud och larm. Du kan koppla ihop flera funktioner och till exempel skapa en fredagsprogrammering – starta bastun och på med mysbelysning, och en vardagsprogrammering som stänger av värme och standby-apparater när du är på jobbet.

Förutom att göra ditt liv enklare håller du också nere din energiförbrukning, vilket förstås är bättre för miljön.

Fortum är med och bygger framtidens stad

I projektet Smart Energy City i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm, deltar 150 familjer som kan se och styra sin energianvändning och klimatpåverkan i realtid. Det är bland annat KTH och Fortum som driver forskningsprojektet för att se hur vi kan använda el, vatten och värme på ett smartare sätt i hemmet.

Lösningar för smarta hem

Familjerna i Smart Energy City-projektet bor i smarta lägenheter som har utrustats med ny, spännande teknik. Bland annat teknik som stänger av apparater i standby-läge, aktiva termostater som kan sänka temperaturen när du sover och smarta laddstolpar som laddar el- och hybridbilar när elen är som renast och billigast.

Lärdomar inför framtiden

Framtiden är spännande, och även om vi inte kan förutse allt vet vi att energiförbrukningen kommer att bli högre, våra kunder mer aktiva och elproduktionen mer väderberoende. Framtidens elnät kommer behöva kunna skicka ström i båda riktningar och kunna kommunicera, analysera och agera. Tack vare lärdomarna från projektet Smart Energy City står vi väl rustade inför framtidens elproduktion.