Avtalsvillkor för hemmaladdning

Avtalets villkor består av standardvillkoren för hemladdningsstation, som gäller vid inköp av alla laddstationer från Fortum. Sedan följer de produktspecifika villkoren som omhandlar de förhållanden som skiljer de olika laddstationerna vi erbjuder. Detta tillsammans utgör avtalet mellan Fortum och köparen.