Frågor och svar om hemmaladdning

Här hittar du svar på frågor om hemmaladdning av elbilar

Om hemmaladdning

Varför bör jag ha en hemmaladdare?

Av samma anledning som att spisen och ugnen inte ska kopplas in i ett vanligt eluttag. På grund av den långvariga höga belastning laddning av elbil medför rekommenderas det inte att ladda elbilar i vanliga eluttag. Att ladda en elbil eller en hybrid är en tung belastning för elledningarna i hemmet.

Med rätt installation är detta helt ofarligt men många har gamla och underdimensionerade elsystem som inte är kompatibla med att klara av den höga belastningen som laddning av elbil medför. Laddar du elbilen kontinuerligt på ett olämpligt elsystem utsätter du ditt hem för brandfara. Slitage och värme som leder till brand kan uppstå över tid.

Även om du har upplevt att laddningen med ett vanligt eluttag har fungerat problemfritt, kanske i flera år, så kan alltså skadorna uppstå först efter lång tid med laddning på eluttag.

Kan alla typer av elbilar och hybrider laddas?

Alla typer av moderna elbilar och plug-in hybrider kan laddas med Fortums hemmaladdare.

Hur lång tid tar det att ladda med hemmaladdare?

Det varierar beroende på hur stort batteri din bil har, och hur snabbt den kan ladda på laddaren du har monterat. Du får snabbare laddning än vid bruk av ett vanligt eluttag.

Är det säkert att ladda elbilen på natten?

Det är helt säkert att ladda bilen på våra hemmaladdare. Det är bland annat därför vi gör en uppgradering av den elektriska anläggningen i din bostad, som säkerställer att alla kontaktpunkter och kablar är dimensionerade för den höga effekt som bilen kräver vid laddning.

Kan hemmaladdaren fjärrstyras med en app?

Vi arbetar med att utveckla lösningar som möjliggör app-styrning av våra hemmaladdare.

Fördelen med att vara anslutet till internet

Det möjliggör bland annat framtida tjänster som styrning av laddningen via en app och se översikt över förbrukningen så att du kan se hur mycket pengar du betalar för elen du använder för att ladda elbilen. En hemmaladdare som är ansluten till internet är redo för framtidens lösningar.

Vad bestämmer laddningshastigheten?

Det är bilen som bestämmer hur fort den ska laddas. Laddaren kan erbjuda en viss mängd el, och då är det upp till bilen att avgöra om den kan använda mängden el som laddaren erbjuder.

Är det säkert för batterierna att laddas med hemmaladdare?

Det är helt säkert för batterierna att laddas med en hemmaladdare.

Begränsningar på laddning?

Alla elbilar och hybrider har en begränsning för hur fort de kan ladda. Undersök vad din bils maximala laddningshastighet är i bilens bruksanvisning.

Skillnad på typ 1- och typ 2 kontakt?

Typ 1 och typ 2 är kontakter som används för laddning av bil. Medan asiatiska bilproducenter så som Kia, Nissan, och Mitsubishi använder sig av typ 1-kontakt på sina elbilar och hybrider, använder sig europeiska bilproducenter som BMW, Volkswagen och Renault typ 2. Om du har en bil som använder typ 1-kontakt, så kan du få en övergångskabel för att kunna ladda på en laddare med typ 2-uttag.

Vad är Chademo och CCS?

Chademo och CCS är snabbladdare. Dessa kontakter används inte till laddning av din bil med hemmaladdare, men däremot när du använder det publika Fortum Charge&Drive nätverket.

Om Fortums erbjudande

Levererar ni andra typer av hemmaladdare?

Vi utvärderar kontinuerligt laddningsstationer från olika leverantörer för att kunna vara uppdaterade på marknaden och att kunna erbjuda bra, innovativa lösningar. I framtiden kanske vi vill använda oss utav andra tillverkare men för närvarande är det de modeller vi presenterar på vår hemsida som vi erbjuder våra kunder.

Grävningsarbete i samband med installationen

Grävning kan utföras av oss, eller om du önskar spara pengar kan du göra det på egen hand. Det kommer du och installatören överens om när du blir kontaktad.

Önskar du att gräva på egen hand behöver gropen vara 60 cm. djup. Den måste vara fri från sten och det behöver finnas finmasse på 10 cm. i botten av gropen. Efter att kabeln är lagd så ska den täckas med ca 15 cm. (finmasse) - på svensk?. Kabelvarningsband ska läggas längst gropen när det återstår 10 cm. tills gropen är fylld. Om ett rör behöver användas behöver gropen vara 30 cm. djup och det måste vara 10 cm. sand eller singel runt röret.

Är det möjligt att dela upp betalningen?

Ja, se våra hemmaladdningssidor för mer information.

Om installationen

Före installation av hemmaladdare

Vi behöver dra en strömkabel från säkringsskåpet till där laddningsstationen ska stå. I vissa fall kan det vara nödvändigt att gräva för att lägga kabeln i marken.

Efter att du har beställt laddningsstationen från oss, kontaktar vi dig och kommer överens om hur arbetet ska utföras.

Kan hemmaladdare installeras i alla hem?

Ja, det kan det. Det krav som gäller för att installera laddningsstationen är att den ska vara kopplad till en speciell säkring i säkringsskåpet och att den elektriska anläggningen har tillräckligt med kapacitet. Detta kommer vår installatör att undersöka efter att du har gjort din beställning.

Bor du i bostadsrättsförening? – Läs mer här!

Vad menas med kapacitet på installationsplatsen?

Strömmen som en elbil laddas kommer ifrån strömuttag som redan finns i bostaden. Om det redan är mycket annat som drar ström kanske det inte finns nog för att ladda elbilen med den laddningshastigheten man önskar.

På vissa ställen kan den elektriska anläggnings- och distributionsnätet vara av en äldre årgång och därför kan en uppgradering vara nödvändig. Det kan också vara lokala begränsningar hos nätverksägare som kräver en sökprocess för att installera laddare för elbil. Bedömningar och sökprocess tas om hand om av vår installationspartner.

Jag bor i bostadsrättsförening, kan jag installera här?

Fortum levererar laddlösningar till bostadsrättsföreningar.

Läs mer här.