Frågor och svar om elbilar och laddning

Här hittar du svar på frågor om elbilar och laddning av elbilar


Hand laddar elbil med charge and drive laddstolpe

Frågor och Svar Elbilar och laddning

Varför installera laddplatser till elbilar?

Användandet av elbilar och ladd-hybrider ökar och fler behöver ladda bilen. Den bästa laddplatsen är bilens ordinarie parkeringsplats, där den boende kan ladda säkert och bekvämt. Bilen kan då tex ladda under natten, så den är laddad till bilägaren ska använda bilden. För att ladda snabbt och säkert bör man installera en laddbox.

Vilken är laddboxens fördelar?

En laddbox sätts upp på väggen eller på en stolpe vid bilens parkering. Denna laddbox är specifikt utformad för laddning av laddbara fordon. En laddbox har två stora fördelar jämfört med att ladda direkt ur ett vanligt vägguttag:

• Det går snabbt att ladda. Vid laddning i ett vanligt vägguttag tillåts inte laddningen uppnå maximal styrka. Med hjälp av en laddbox tillåts högre laddeffekter, och i samband med installationen uppgraderas ledningar och säkringar (vid behov) för att minska riskerna för elstörningar i hemmet.

• Det är säkert att ladda. En laddbox är speciellt framtagen för laddning av laddbara fordon och garanterar därmed en säker laddning. Laddboxen har inbyggd aktiv säkerhet, vilket bland annat innebär att strömmen kan slås på först när alla kontakter är ihopkopplade. Eftersom laddning av fordon kräver stora strömstyrkor finns det vissa säkerhetsrisker vid laddning i vanligt eluttag. Med laddboxen minimeras denna risk. För flerbostadshus inkluderar våra laddlösningar även så kallad lastbalansering, vilket innebär att när många bilar laddar samtidigt fördelas effekten mellan bilarna så att den totala effekten inte blir högre än vad husets elledningar är dimensionerade för.

Går det att ladda i ett vanligt eluttag?

Det går att ladda bilen i ett vanligt vägguttag, men det är inte att rekommendera ur ett säkerhetsperspektiv. På grund av den långvarigt höga belastning som laddning av elfordon orsakar, bör man inte ladda en längre tid i ett eluttag. För att ladda snabbt och säkert bör man installera en laddbox.

Ska vi välja laddbox med eller utan fast kabel?

Fortums laddboxar finns i två utföranden, med fast laddkabel monterad eller med ett uttag där man kan koppla in fordonets egen laddkabel. Fördelen med fast kabel är bekvämlighet – du vet alltid var du har kabeln och den är alltid lättillgänglig. Dessutom kommer bilens egen kabel alltid att finnas i bilen för de tillfällen när du laddar på annan plats. Laddboxarna finns med både Typ1- och Typ 2 kontakt, och håller den rekommenderade säkerhetsnivån Mode 3. Fördelen med uttag utan kabel är att alla slags laddbilar kan använda laddboxen. Med fast kabel finns risk att kabeln inte passar med bilen.

Vad är fördelen med en uppkopplad laddbox?

De laddare Fortum säljer är uppkopplade mot internet, vilket gör att du alltid kan se att bilen laddar som den ska, oavsett var du är. Du kan dessutom få ett meddelande om laddningen avbryts eller något annat går fel. Du kan också starta och stoppa laddningen via exempelvis din mobiltelefon eller tidsbestämma laddningen så att den är laddad till du ska använda bilen. Med RFID-nycklar är det möjligt att låsa laddboxen, så att enbart de som har nyckel kan ladda. Ytterligare en fördel med uppkopplad box är att det går att se hur mycket el som konsumeras, antingen per laddbox alternativt per RFID-nyckel, så att kostnaden för elen kan fördelas direkt till bilägaren.

Kan alla laddbilar använda Fortums laddboxar?

Ja, våra laddboxar för hemmaladdning passar såväl elbilar som plug-in-hybrider.

Kan bilen anslutas till laddboxen hela natten?

Det är helt säkert att ladda bilen på natten i våra laddboxar. Vi säkerställer dels att elinstallationen är rätt dimensionerad, dels att alla anslutningar och kablar är konstruerade för den höga effekt som bilen kräver under laddningen.

Varför välja en elbil?

Elbilar är tysta, billiga i drift och bra för miljön. Det ökade intresset för elbilar och nya smarta produkter och tjänster. Det ska bli ännu enklare att äga och köra elbil. Vi erbjuder smidiga laddningsmöjligheter för det ökande antal fordon som kör på el i Sverige idag och för att kunna möta den miljon elfordon som vi räknar med år 2030.

Vilka olika typer av elbilar finns det?

Det finns en mängd olika elbilar att välja mellan och det släpps kontinuerligt nya modeller. Det finns två olika typer av elbilar som kan laddas genom laddnätet Charge & Drive. 100 % eldrivna bilar drivs endast av sitt batteri och laddas via ladduttag, laddbox, och publika laddstationer och snabbladdningsstationer. Laddhybrider har en vanlig förbränningsmotor och en elektrisk motor, som laddas genom en laddbox. Exempel på bilmärken som erbjuder laddhybrider är Volvo, Chevrolet, Hyundai, Mitsubishi, Audi, BMW, Toyota Prius och Opel. Bilmärken som idag erbjuder rena elbilar är Hyundai, Peugeot, BMW, Citroen, Nissan, Mitsubishi, Tesla, Renault och VW.

Hur långt kan jag köra på en "tank"?

Hur långt du kommer på din elbil beror på hur stort batteri din bil har samt hur mycket luftkonditionering och värmesystem används när du kör. Utvecklingen av batterier till elbilen har gått snabbt och idag kan de flesta elbilar med 100% eldrift köras minst 120 km på en laddning.

Vad är det för skillnad på de olika laddtyperna?

Mode 2-laddning använder sig av ett vanligt eluttag. Tack vare en kontrolldosa, som är monterad på laddkabeln och som sköter övervakningen av laddprocessen mellan dosan och bilen, ökar säkerheten. Mode 3-laddning är branschstandard för elbilar, eftersom Mode 3-laddning idag är den säkraste varianten av laddning. Här används uttag gjorda för fordonsladdning vilket gör att laddningsprocessen kan övervakas i hela kedjan, från själva ladduttaget till fordonet. Detta medför en mycket säker lösning som även tillåter högre strömstyrkor än för Mode 2.

Hur många laddningsstationer har Fortum?

Fortum Charge & Drive-nätverket har fler än 1 500 laddningsstationer i Norden, och av dem är 500 snabbladdningsstationer. Fortum är marknadsledare inom tillhandahållandet av laddningstjänster för elbilar i Norden och i Norge, som är elbilarnas föregångare med fler än 130 000 registrerade elbilar. Norge har världens största antal elbilar i förhållande till invånarantalet.

Hur fungerar laddningsstationerna?

Du kan inleda laddningen antingen med sms eller genom att registrera dig som användare av Fortum Charge & Drive-nätverket. Efter att du registrerat dig sker laddningen med en RFID-nyckel eller med hjälp av en app. Beställ RFID-brickan: HÄR

Hur lång tid tar laddningen?

Att ladda elbilens batteri fullt tar vanligtvis cirka 2–3 timmar vid dessa s.k. halvsnabba laddningsstationer. Observera att elbilens ”halvtank” oftast ger en bra körsträcka på flera tiotals kilometrar. I Fortum Charge & Drive-nätverket ingår även snabbladdningsstationer invid landsvägarna. Med dem laddas batteriet till 80 procents kapacitet på cirka 20 minuter.

Var finns laddningsstationerna?

Laddningsstationerna visas på kartan: http://map.chargedrive.com och kunden kan även ladda ner kartapplikationen ”Charge and Drive” via telefonens appbutik.

Hur ser prissättningen för laddning ut?

Med en tidsbaserad laddning ser vi till att laddningsstationen så snabbt som möjligt blir ledig för nästa kund. Våra erfarenheter från Norge har visat oss att elbilisterna till en början är oroliga för hur batteriet räcker till och om de kommer att nå fram. I och med att antalet elbilar och laddningsmöjligheter blir fler är det av kritisk betydelse att inte behöva köa i onödan till laddningsstationerna.

Varför är elpriset för laddning högre än hemma?

Elbilar med en större batterikapacitet och som kan laddas med laddningsstationens effekt 22 kW ger samma pris som vid laddning hemma. Vid offentliga laddningsstationer, särskilt vid snabbladdningsstationer, kan laddningen fortfarande vara dyrare än hemma. Ett laddningsnät som används av allmänheten kräver till en början investeringar i maskiner samt montering av dessa. Fortum Charge & Drive följer upp hur laddningsstationerna används och i vilket skick de är, tar hand om underhållet av dem och erbjuder kundservice dygnet runt. Det är frågan om att erbjuda en laddningstjänst och inte om elförsäljning.

Vilken el laddar man vid laddningsstationerna?

Fortum Charge & Drive-nätverket använder el från vindkraft.

Elbilar är utsläppsfri, men elen man laddar med?

Inom den nordiska elmarknaden är cirka 85 procent av elproduktionen CO2-fri, majoriteten är vattenkraftsproducerad el. De kalkylerade utsläppen för elbilar är endast cirka 19 g CO2/km. Skillnaden mot en bil med förbränningsmotor vars utsläpp är 142 g CO2/km (bränsleproduktionen + det som uppstår vid körningen) är tydlig. Det är även värt att observera att elbilen inte orsakar småpartikelutsläpp som är farliga för närmiljön. Dessutom omfattas elproduktionen till skillnad från bränslen av utsläppshandeln på EU-nivå som ställer upp ett tak för utsläppen. Utsläppen kan alltså inte öka även om elbilåkningen gör det. Det sägs att tillverkningen av elbilar och de batterier som de behöver orsakar mer utsläpp än tillverkningen av bilar med förbränningsmotorer. Det är svårt att göra direkta jämförelser, men som ett exempel ger den bifogade forskningen en hänvisning om situationen i USA, där elproduktionen inte är så ren som i Norden. Beroende på elproduktionens utsläpp makulerar en ”medelstor” elbil (en räckvidd på 135 km, kring 2015) de utsläpp som uppstår i produktionen av batteriet efter en körning på 6 000–21 000 km. Siffran för USA är i genomsnitt efter mindre än 8 000 km. Det kommer även sannolikt att uppstå en eftermarknad för elbilarnas batterier, de kunde t.ex. användas som hushållsbatterier efter att deras kapacitet inte längre räcker till för bilar.

Räcker elen i Sverige när det blir fler elbilar?

Elmängden är inget problem, men det kommer i fortsättningen att finnas behov för smarta lösningar som kan optimera och öka på flexibiliteten i laddningen av elbilar. Lastbalansering ska kunna läggas till i laddningssystemen så att bilarna kan laddas då förbrukningen är minst och elen billig. Elbilarna kan även vanligtvis laddas där hemma nattetid då den riksomfattande elförbrukningen är mindre.