Madhya Pradesh - Solen skiner på Indien

I Indien bor 1,3 miljarder människor som får nästan 80 procent av sin energi från fossila bränslen. Det håller som tur var på att förändras. Indiens mål är att 40 procent av landets kraftproduktion ska vara fossilfri senast 2030 och som det ser ut i dag så går det faktiskt snabbare än så. Solkraft kommer nämligen att stå för stora delar av deras el. Indien har nämligen över 300 soldagar om året och i teorin skulle hela landets energibehov kunna tillgodoses av solenergi. Så skillnaden mot Sverige är uppenbar, där vi bara får ut en tredjedel så mycket produktion ur samma solcell och dessutom har avsevärt färre dagar med garanterad sol.

Här följer en av våra fem artiklar som handlar om de innovationsprojekt vi jobbar med.

solenergi

Indien har över 300 soldagar om året. I teorin skulle hela landets energibehov kunna tillgodoses av solenergi och sedan några år tillbaka byggs det solkraftsparker för fullt. Ett av företagen som bygger och driver solkraftsparker i Indien är Fortum. Fortum har just nu fyra stycken i landet, och ytterligare två är på gång. Dessa solkraftsparker minskar Indiens koldioxidutsläpp med 350 000 ton per år, vilket motsvarar ett års utsläpp från 54 000 bilar.

– Solenergi är den perfekta lösningen för Indiens soliga klimat och snabbt växande ekonomi, säger, Sushmita Anand, kommunikationsansvarig Fortum Indien.

Baksidan med soldagarna är att klimatet är torrt. Och det krävs stora mängder vatten för att tvätta solpanelerna eftersom de tappar effekt när de blir smutsiga. Oftast används grundvatten, och det kan bli ett problem om befolkningen fortsätter öka i samma takt som idag och vatten blir en bristvara.

– Därför har vi tagit fram en lösning för att göra rent solpanelerna utan vatten som vi nu testar, säger Sushmita Anand.

En annan utmaning är att solparkerna ibland producerar mer el än vad som behövs när det är ljust ute, (med undantag för regnperioderna när molnen hindrar solpanelerna att ge maximal effekt), men ingen el när det är mörkt. Det finns alltså både ett behov av att lagra överskott och täcka upp underskott. Lösningen i båda fallen är att hitta ett kostnadseffektivt sätt att lagra elen.

– Batterier är fortfarande dyra för den kapacitet de har, men fungerar för korttidslagring av el över natten, särskilt om de också kan användas till annat, exempelvis vid strömavbrott, säger Sushmita Anand.

Fortums solparker ligger i Karnataka, södra Indien, Rajastan, västra Indien, och Madhya Pradesh, centrala Indien. Eftersom solparker består av solpaneler som står på marken tar de stor plats, och ligger därför oftast på landsbygden. Här är de flesta jordbrukare, och levnadsförhållandena är enkla. Men solparkerna för med sig nya jobb och nya möjligheter. Hus, vägar, skolor, och sjukvårdscenter byggs, och butiker och andra verksamheter slår upp portarna.
– Vi ser alltså sociala fördelar också, och det känns bra, säger Sushmita Anand.

Solkraft ökar i popularitet över hela världen. Utvecklingen drivs både av klimat- och miljöfrågorna, men ännu viktigare är att solkraft nu är billigare än kolkraft i många länder. Desto närmare ekvatorn, desto bättre förutsättningar. Indien är redan idag en av världens största producenter av solkraft, med Kina och USA i topp. Men målsättningen att dubblera andelen fossilfri kraftproduktion till 2030, där solkraft ska stå för huvuddelen.

Solkraft i populärt även i Sverige

I Sverige byggs det däremot nästan inga större solparker. Det är kanske inte så konstigt, eftersom nästan hundra procent av svensk elproduktion är fossilfri och en solpanel här producerar ungefär en tredjedel av vad samma panel ger i Indien. Vårt behov av el är dessutom som störst under vinterhalvåret, och solpanelerna producerar som mest under det ljusa sommarhalvåret.

Däremot blir det allt mer populärt att sätta upp solpaneler på taket. Drivkrafterna är olika, men för många handlar det om att minska sina kostnader, bli mer delaktiga i sin energiförsörjning och göra en miljöinsats på samma gång.

– Vi tror att denna utveckling kommer att fortsätta, säger Per-Oscar Hedman, kommunikationschef på Fortum.

Här ligger Fortums solparker i Indien.

 

Så arbetar Indien för att minska sina utsläpp av koldioxid

Indiens mål är att 40 procent av landets energi ska komma från fossilfria källor senast 2030.

År 2018 beslutades att mängden fossilfri energi i elnätet ska öka med 500 procent senast 2022. Från cirka 80 GW till 500 GW. I dagsläget kommer elen främst från eldning av kol, som är en fossil energikälla.

Indiens satsning på solkraft inkluderar:

  1. 25 nya solparker och så kallade Ultra Mega Solar Power Projects
  2. Att förse landets många kanaler med solpaneler
  3. Hundra tusen soldrivna vattenpumpar till jordbrukare så att de kan få upp vatten på ett billigare och mer miljö- och klimatvänligt sätt

 

Ytterligare några exempel på hur Indien ska minska sitt koldioxidavtryck till 2030

  1. Skärpta utsläppskrav på motorfordon
  2. Stora satsningar på eldrivna fordon
  3. Ny och mer kärnkraft
  4. Mer skog, eftersom träd binder koldioxid, ett arbete som redan börjar ge resultat [1]
  5. Program som ska hjälpa små och medelstora företag bli mer miljö- och klimatvänliga

[1] Chen et al. 2019. China and India lead in greening of the world through land-use management. Nature Sustainability (2): 122–129.

 

Nedan kan du läsa mer om vårt arbete för en renare framtid

BIOTEXTIL

Massmodet

Vårt sätt att leva, inklusive vår klädkonsumtion, innebär stora utmaningar för miljön och klimatet. Nu tar vi fram nya textilfibrer av restprodukter från jord- och skogsbruk. 

Läs mer

FRAMTIDENS RESANDE

Mobila Staden

I framtidens stad finns inga avgaser. Här samsas vi istället med olika sorters eldrivna fordon på gatorna. Och kollektivtrafiken kommer när du kallar på den. 

Läs mer

CIRKULÄREKONOMI

Plastens återkomst

För att jordens resurser ska räcka till i framtiden måste produkter designas för att leva så länge som möjligt, och vara lätta att återvinna. Därför är plast en av framtidens råvaror. 

Läs mer

JAKTEN PÅ NOLL

Koldioxidfångst

Med ny teknik kan vi fånga in koldioxiden från industrier och andra utsläppskällor. Nu ska vi använda tekniken för att göra fjärrvärme med minusutsläpp i Stockholm. 

Läs mer
New contract

Teckna elavtal med fossilfri el

Se ditt elpris och teckna elavtal smidigt på 2 minuter

Se ditt elpris
Certifiering: