Ren innovation

Det är dags för förändring. Nu måste vi tillsammans börja ta bättre hand om vår gemensamma jord. Tillsammans är vi ansvariga för att skapa en mer hållbar värld, idag och för kommande generationer.

moder jord

På Fortum jobbar vi med att driva arbetet för renare energi, minskade koldioxidutsläpp och en mer hållbar användning av våra naturresurser. Vi investerar i förnybar energi, utvecklar sätt att förbättra och optimera redan existerande energiproduktion och omvandlar avfall till användbart material som kan användas igen. Allt för att hushålla med jordens begränsade resurser.

För att skapa en mer hållbar värld behöver vi hjälpas åt. Allt från fossilfri el, eldrivna fordon och smartare värmelösningar till hållbara avfallslösningar gör stor skillnad. Det finns många sätt för oss alla att bidra.

Följ med oss på resan och bli en del av förändringen, för en renare värld. Det är dags för förändring. Nu måste vi tillsammans börja ta bättre hand om vår gemensamma jord. Tillsammans är vi ansvariga för att skapa en mer hållbar värld, idag och för kommande generationer. Följ med oss på resan.

 

Nedan kan du läsa mer om vårt arbete för en renare framtid