Vi ger plast ett nytt liv – från schampoflaska till diskborste

Din schampoflaska räcker längre än du tror

Det går att återvinna plasten i en schampoflaska upp till tio gånger. Och glassburken i frysen kan få nytt liv och omformas till en blomkruka efter att den hamnat i återvinningen. Återvunnen plast är ett mycket mer miljövänligt material än ny plast och vi har kapacitet att återvinna mycket mer än vi gör idag. På Fortums plastraffinaderi finska Riihimäki kan vi återvinna 30 000 ton plast om året – mer än dubbelt så mycket som återvinns i hela Finland idag.

Välj produkter av återvunnet material

Plastavfall får dig kanske att tänka på nedskräpade stränder och hav. Här i Norden är det inte ett lika stort problem, som i andra delar av världen, eftersom vi har en välfungerande avfallshantering. Men det innebär inte att vi kan strunta konsekvenserna av att använda plast. Genom att sortera dina sopor och återvinna plast kan du spara värdefulla naturtillgångar. Om du väljer produkter tillverkade av återvunna material när du handlar gör du en god gärning för miljön.

Bekämpa klimatförändringarna med återvinning

Så hur går det till när en schampoflaska förvandlas till en diskborste? Den plast du sopsorterar transporteras till ett plastraffinaderi, där förpackningarna strimlas, tvättas och smälts ned till plastgranulat, små kulor som används som råmaterial i plastindustrin. I Riihimäki återvinner vi 75 % av all plast som levereras till anläggningen. Resten bränns och blir på så sätt elektricitet och värme för de som bor i regionen.

Så kan du göra bättre val

Du kan bli en del av förändringen till en mer hållbar värld. För det första är det viktigt att du sorterar ditt plastavfall och tar det till en återvinningsstation. För det andra kan du välja produkter som är tillverkade av återvunnen plast – det brukar stå på förpackningen. Genom att hålla dig till dessa två enkla grundregler hjälper du till att skapa en renare framtid. Plast är egentligen inte ett dåligt material. Men det är viktigt att fler förstår fördelarna med återvinning och en effektiv återvinningsprocess.

Varför återvinner Fortum plast?

Finland är ett av de ledande länderna i Europa vad gäller återvinning av plast och Fortum är en av de främsta aktörerna inom området. Att utveckla kretsloppsekonomin ger stora möjligheter, inte minst att kunna bromsa klimatförändringarna. Fortum återvinner inte bara plast, utan också metaller elbilsbatterier och farligt avfall. I morgondagens värld är kretsloppsekonomin en självklarhet. Därför lägger Fortum ned mycket arbete på att utveckla olika återvinnings- och avfallshanteringsprocesser för att spara på jordens resurser. EU har ambitiösa planer för återvinning och utsläppsreglering, och vi på Fortum kämpar hårt för en mer hållbar energiproduktion. Kretsloppsekonomi och plaståtervinning är viktiga pusselbitar för en renare framtid, och vi är övertygade om att långt mer plast än idag snart kommer att återvinnas. Genom att återvinna så mycket material som möjligt blir du också en del av förändringen. Tillsammans kan vi skapa en renare värld.

 

Läs mer om vårt viktiga arbete och våra tjänster