Minska utsläppen med elbil

Vägtransporter står för ungefär en femtedel av EU:s totala koldioxidutsläpp, enligt EU-kommissionen, och det är nu den enda sektor inom EU där vi fortfarande ser en ökning. Om man bara ser till avgaser, så står bilar idag för 12 % av koldioxidutsläppen. Då ingår inte utvinning, raffinering eller transport av olja över hela världen. Genom en övergång till elbilar kan vi minska de här utsläppen betydligt.

Frågor och svar om elbil och laddning

Elbilar minskar utsläppet av koldioxid

Att övergå till elbilar handlar inte bara om att bromsa klimatförändringarna. Elbilar hjälper även till att höja livskvalitén då vi slipper problem med trafikbuller. Dessutom får vi människor bättre hälsa då luften i våra städer blir renare.

Ladda din elbil säkert och smidigt hemma

Om du har en elbil är det förstås viktigt att ha en säker lösning för laddning hemma. Fortum erbjuder en paketlösning som innehåller allt du behöver för din elbilsladdning. Du behöver varken tänka på installation, el, underhåll eller support. Oavsett om du är privatperson eller sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening så kan du beställa en laddlösning hos oss. Du behöver inte ens vara kund hos Fortum sedan tidigare.

Läs mer om hur du laddar din elbil

Hur ser framtiden ut?

Om 10 år kommer vi att se på mobilitet på ett helt nytt sätt i takt med att bilpooler och elbilar blir allt vanligare. De flesta stora biltillverkare har redan presenterat ambitiösa elbilsplaner, samtidigt som tekniken för elbilsbatterier och infrastruktur för laddning utvecklas i snabb takt. I framtiden kommer elbilar vara regel i stället för undantag.

Hur ser utvecklingsplanerna ut för Fortum Charge & Drive-nätverket?

Vi fortsätter att utveckla det publika laddnätverket och installerar snabbladdningsstationer över hela Norden för att möta behovet från det snabbt ökande antal elbilar som kommer ut på marknaden. Vi fokuserar framförallt på de två platser där 95 % av all laddning sker: hemma och på arbetsplatsen. Våra laddtjänster för bostäder och arbetsplatser kompletterar det publika laddnätverket så att du alltid kan vara trygg med att veta att du har laddade batterier och kan ta dig fram dit du ska med Fortum Charge & Drive