Våra energikällor

Vi satsar helhjärtat på att driva utvecklingen mot en renare värld. Bland annat genom att ge alla våra kunder el från 100% förnybara källor. Det är vi väldigt stolta över. Här kan du läsa mer om våra förnybara energikällor.

Vattenkraft

Vattenkraften är ryggraden i Fortums verksamhet och utgör den största delen av våra energikällor. Den är också oumbärlig när det kommer till att utveckla andra hållbara alternativ. För solen skiner inte alltid, och vinden blåser inte alltid, men vattnet kan man lagra i stora dammar och fungerar därigenom som naturens eget batteri. 

Om vattenkraft

Vindkraft

Vindkraften, som är både koldioxidfri och förnybar, är en viktig pusselbit i förändringen mot en hel koldioxidfri energiproduktion. En av alla fördelar med vindkraften är att den är en oändlig energikälla, eftersom det alltid kommer att blåsa. Läs mer om våra satsningar på energikällan som blir allt viktigare för oss. 

Om vindkraft

Solkraft

Solen har en enorm potential, den ger lika mycket energi på en enda dag som hela mänskligheten har konsumerat under de senaste 35 åren. För att kunna ta vara på solenergin ännu bättre i framtiden satsar vi på forskning, produktion och utveckling. Idag kan du få din el från 100 % solkraft, och om du vill producera din egen solel erbjuder vi helhetslösningar för solpaneler till ditt hus. 

Om solkraft

Om solpaneler 

E1

Teckna elavtal med 100% förnybar el

Se ditt elpris och teckna elavtal snabbt och enkelt. Alltid 100% förnybart.