Näthjälpen

Näthjälpen som är en av tre delar i ID-skydd Plus har som syfte att erbjuda rådgivning kring internet samt hjälpa till med att avlägsna oönskat och kränkande innehåll som har offentliggjorts på internet utan ditt samtycke. I tjänsten ingår även att avsluta falska profiler som har registrerats i ditt namn.

nathjalpen

EN DIGITAL VÄRLD

Vår närvaro på internet ökar i allt snabbare takt. Användandet av sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter stiger och allt fler använder också mobilappar som Kik och Snapchat för att chatta. Tyvärr används även dessa kanaler för att kränka andra och det är framför allt unga som upplever kränkningar på nätet. Det är vanligt förekommande att digitala identiteter missbrukas och att falska profiler skapas samt att man blir utsatt för hot och oönskad spridning av kränkande bilder och videor. Ofta leder det till situationer som är krångliga, tidskrävande och ibland kostsamma att hantera på egen hand. Med Näthjälpen kan du få hjälp att ta bort oönskat och kränkande innehåll på internet. Det kan vara innehåll som publicerats utan ditt samtycke eller falska profiler som skapats i ditt namn. Vi agerar på ditt uppdrag och behöver därför få underlag med information om vad som ska åtgärdas. I vissa fall krävs även en fullmakt.

Våra erfarna agenter följer upp det oönskade innehållets plats och ser till att de som står bakom webbplatsen tar bort det lagrade innehållet. En förutsättning för att det ska kunna ske är att innehållet strider mot den aktuella webbplatsens användarvillkor och/eller strider mot tillämplig svensk lag. Vi håller dig uppdaterad under hela processen och när uppdraget är slutfört får du vägledning om hur liknande fall ska undvikas i framtiden. Du kan även använda tjänsten för rådgivning om internet, hur du ska anpassa inställningar i sociala medier samt råd och tips gällande barn och internet. Vi finns tillgängliga dygnet runt, året om för att ta emot ditt samtal.

FÖRUTSÄTTNINGAR

För att Näthjälpen ska kunna hjälpa dig krävs att webbsidan är av en karaktär som gör det tillåtet för Näthjälpen att besöka den. Vidare krävs att majoriteten av innehållet på webbplatsen är skrivet på antingen svenska, norska, danska, finska eller engelska. Näthjälpen behöver kunna få tillgång till det oönskade materialet. Exempel på oåtkomligt material kan vara innehåll i stängda grupper på sociala medier.


BEGRÄNSNINGAR

Det finns inga begränsningar i form av exempelvis antalet timmar du kan använda tjänsten, men Näthjälpen kan inte garantera att innehåll du önskar få bort faktiskt tas bort. I vissa fall kan det vara svårt att få innehåll avlägsnat från webbplatser som inte svarar på begäran om att ta bort den aktuella informationen, eller om innehållet är av en karaktär som inte strider mot gällande riktlinjer för de berörda webbplatserna eller gällande lag. Det kan även hända att förfrågan gäller webbplatser som inte omfattas av svensk lag, vilket gör det svårare att driva igenom kravet på att innehållet ska tas bort. Vidare kan Näthjälpen inte garantera att innehållet som önskas avlägsnas inte finns på andra platser utöver den som du har upplysts om. Det kan till exempel röra sig om persondatorer eller andra webbplatser. Om Näthjälpen inte kan få bort materialet i fråga, kommer detta framgå i ett förklarande/sammanfattande mail som skickas till dig. Näthjälpen kommer i sådana fall vägleda dig om hur och vad du själv kan göra för att få bort innehållet.

Få hjälp med:

  • Falska profiler på Facebook, Twitter, Kik, Snapchat eller andra sociala medier
  • Personliga bilder av dig/ditt barn på oönskade platser, t ex dejtingsidor
  • Kränkande kommentarer eller mobbning i sociala medier
  • Hackade e-postkonton eller användarkonton i sociala medier
  • Avindexering (borttagning) av sökresultat
Certifiering: