Bevakningstjänsten

Bevakningstjänstens är en av tre delar i ID-skydd Plus och har som syfte är att låta dig ta kontrollen och hålla koll på vilka, om några, av dina personliga uppgifter som finns tillgängliga på internet. Utifrån vad som hittas anges en risknivå och förslag på åtgärder, allt för att du ska kunna känna dig trygg.

Bevakning


SÅ FUNKAR DET

Så fort du aktiverat ditt konto till bevakningstjänsten kan du logga med ditt BankID och registrera de personliga uppgifter som du önskar att bevaka. Till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress, passnummer, personnummer och kortuppgifter. Vid aktiveringen anger du samtidigt den e-post och/eller telefonnummer som du vill få varningar skickade till. När du gör ändringar eller lägger till nya uppgifter kommer tjänsten omedelbart att utföra en sökning på darknet och inom 24 timmar genomförs en komplett sökning på det öppna nätet och på deep web. Resultatet visas under rubriken Översikt i ditt skapade konto. Därefter kommer tjänsten fortsätta att utföra regelbundna sökningar automatiskt.

Bevakningstjänsten_liftup

Öppna nätet, deep web och darknet

Det öppna nätet, även kallat det publika internet eller synliga internet, är den del av internet de flesta människor använder för att surfa på webbplatser. Majoriteten, cirka 96%, av allt innehåll på internet hör dock till den osynliga delen av internet som kallas deep web och darknet.

Deep web avser allt innehåll som inte indexeras av traditionella sökmotorer eller som inte indexeras överhuvudtaget. Darknet är den del av deep web som finns på nätverk som endast går att komma åt med en särskild mjukvara.

OM UPPGIFTER HITTAS

Om information som kan vara i fara hittas så skickas det automatiskt ut ett meddelande till dig via e-post eller sms, beroende på vad du valt. Ett varningsmeddelande skickas till dig för varje nytt sökresultat. Varningsmeddelandet skickas till den e-post eller till det mobilnummer som sparats på din profilsida. Om dina uppgifter hittas behöver du endast agera om du är bekymrad över informationen som återfunnits. Under rubriken Översikt kommer du, med hjälp av den angivna risknivån, få en indikation på om det är viktigt att agera snabbt. Under rubriken Kundservice finns rekommendationer och tips på hur du kan avvärja eventuella hot. För ytterligare råd och hjälp ber vi alltid kunden att kontakta kundservice direkt via telefon. Översikten visar en statusuppdatering utifrån sökresultaten av dina uppgifter tillsammans med en angiven risknivå. Risknivån kan återspegla vilken typ av information och var på internet den hittats.

  • Grön betyder att risken är låg och med största sannolikhet ej medför någon risk.
  • Gul innebär att risknivån är på medelnivå vilket är mer allvarligt och bör kontrolleras av dig.
  • Röd betyder att risknivån är kritisk och du bör vidta åtgärder omedelbart eftersom dina uppgifter kan vara i fara.

Ibland består sökresultatet av gammal information som inte längre är aktuell och som du kan bortse från. Varningen du fått förblir aktiv på Översikten tills dess att den hanterats eller avfärdats av dig.

Ett sökresultat där uppgifter återfunnits på deep web eller darknet innebär en risk att bli utsatt för bedrägeri. Vi föreslår att du då vidtar försiktighetsåtgärder baserade på vilka uppgifter som hittats. Du bör kontrollera den detaljerade informationen som finns om sökresultatet och om du anser att det är allvarligt bör du vidta åtgärder. Vi rekommenderar i många fall att byta ut eller ändra de uppgifter som har hittats på deep web och darknet. Till exempel skapa en ny e-post, spärra ditt bankkort eller byta ut lösenord. Det är det säkraste sättet att minimera risken för att råka ut för ett bedrägeri. Detta då den anonymitet och infrastruktur som deep web och darknet bygger på gör att det nästan är omöjligt att få bort information som en gång hamnat där eftersom det sällan finns någon att ta kontakt med.

ÅTGÄRDER OM UPPGIFTER HITTAS

Om du får ett varningsmeddelande med information om att dina uppgifter hittats finns ett antal åtgärder du i ett första steg bör ta. Förslag på åtgärder hittar du tillsammans med sökresultatet och kan skilja sig åt utifrån vilka uppgifter som hittats. Nedan följer några tips och råd för vad du själv kan göra om uppgifter hittas.

Personliga uppgifter

Det är inte ovanligt att dina personliga uppgifter finns tillgängliga på internet. Men i vissa fall, framförallt om flera personliga uppgifter hittas tillsammans på en okänd webbplats, kan det finnas en förhöjd risk att utsättas för identitetsstöld. Till exempel kombinationen av att ditt för- och efternamn hittas tillsammans med ditt telefonnummer, personnummer eller adress. Om du är orolig för att dina personliga uppgifter finns tillgängliga, eller om du vill ta bort information om dig från en webbplats, kan du kontakta oss.

E-postadresser

Skulle din e-post bli hackad kan den användas av en tredje part för att skicka spam eller för att logga in på konton där du använt din e-post som användarnamn. Om din e-postadress hittas bör du i första hand ändra lösenord till e-postklienten och till de konton där du använt e-postadressen som användarnamn. Vid fortsätta problem kan det även vara aktuellt att byta e-postadress.

ID-handlingar

Om det bekräftas att sökresultatet innehåller uppgifter om dina id-handlingar, såsom passnummer eller körkortsnummer, kontakta kundservice omgående för rådgivning och lämpliga åtgärder.

Kortuppgifter

Finns dina kortuppgifter publicerade på nätet kontakta din bank eller kortutgivare omgående och spärra dina bank- eller kreditkort för att undvika att de används på ett olovligt sätt. Som en säkerhetsåtgärd bör du även kontrollera dina kontoutdrag de kommande veckorna och vara uppmärksam på okända transaktioner.

Avlägsna eller blockera information på nätet

Om du finner personliga uppgifter på internet som publicerats, antingen olagligt eller oavsiktligt, av tredje part kontakta kundservice för råd och hjälp med att avlägsna eller blockera informationen.

Certifiering: