Tack, hjälte!

Tack vare dig och det faktum att du har valt att teckna Miljöpaketet hos oss på Fortum, så har vi kommit ännu närmare målet att minska nedskräpning i Sverige med 50% till 2025. Miljöpaketets hjältar har bidragit med drygt 2,3 miljoner kronor som förhindrat nedskräpning i städer, natur och hav.

Vad har du då bidragit till?

Skräpplockardagar
Kampanjen ”Vi Håller Rent” lockade under 2019 nästan 700 000 personer och 264 kommuner att engagera sig mot skräpet i naturen.
Kampanjens fokus var främst att attrahera barn och unga via skolor- och förskolor vilket ledde till att 600 000 av det totala deltagarantalet var just barn och unga. Under 2019 samlades det in skräp motsvarande 152 lastbilsflak. 

Skräpdykarna 

Totalt har 214 dykare bidragit till att över sex ton skräp har bärgats till ytan. Bland de vanligaste skräpen fanns metallburkar, glasflaskor och plastförpackningar. Bland de mer ovanliga återfanns bland annat badkar, trädgårdsmöbler och sparkcyklar.

Nordiska Kusträddardagen

170 000 kilo skräp! Den 4 maj samlades fem nordiska länder i en gemensam aktion för att rädda haven från skräp. I Sverige deltog 48 000 svenskar och tillsammans plockade vi 170 000 kilo skräp under en dag(!).

Hur kan du bli en hjälte?

Fortums kunder som valt Miljöpaketet möjliggör för Håll Sverige Rent att kunna genomföra dessa aktiviteter där vi tillsammans med hela Sverige plockar skräp i natur, städer och hav. Skräpplockaraktiviteterna är framförallt en ögonöppnare och ett forum för attityd-och beteendeförändring, snarare än en städaktivitet. Vi vet att de som följer med ut på en skräpplockning är mindre benägna att själva skräpa ner i fortsättningen.  Vill du bidra kan du ringa till vår kundservice på telefon 020 – 46 00 00 och teckna Miljöpaketet.

Källa: Verksamhetsberättelse 2019

Vill du också bidra?

Genom att skaffa vårt Miljöpaket gör du en god insats för miljön. För varje kund som har Miljöpaketet bidrar vi nämligen med pengar till Håll Sverige Rent, du får din el från förnybara (sol, vatten eller vind) samt professionell energirådgivning så att du kan använda elen på ett mer effektivt sätt.

 

Läs mer och teckna