Historiska elpriser

Vad låg elpriset på i juli 2015? Se hur de rörliga elpriserna har utvecklats de senaste åren.

Vad låg elpriset på i juli 2015? I diagrammet nedan ser du hur det rörliga elpriset har utvecklats under de senaste åren. Det rörliga elpriset följer svängningarna på den nordiska elbörsen Nord Pool och kan variera från månad till månad.  Elpriset påverkas framförallt av tillgång och efterfrågan i det område där du bor – under vintern till exempel använder vi mer el och då går priset upp. Andra faktorer som påverkar är hur mycket oljan kostar, vad olika valutor står i, ekonomiska stöd som elcertifikat och utsläppsrätter (EUs styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser).

Historiska elpriser

Här ser du hur elpriset har utvecklats under de senaste åren.

Prishistorik för elcertifikat

Priserna är angivna i öre/kWh exklusive påslag, energiskatt och moms.

NordPools spotpriser

Fortums aktuella elavtal och elpriser

3 månaders fast elpris

Med 3 månaders fast elpris har du ett fast elpris för varje kalenderkvartal och du vet därmed vilket elpris du betalar under det kommande kvartalet. Dessutom följer elpriset elmarknadens långsiktiga prissvängningar vilket innebär att elpriset ofta kommer vara lägre under sommaren och något högre under vintern.

Priset på 3 månaders fast elpris uppdateras 4 gånger per år och meddelas här nedan sista dagen i kalenderkvartalet, innan det träder i kraft för nästkommande kalenderkvartal. Priset hittar du också på dina kommande fakturor. De historiska kvartalspriserna publiceras i en tabell här nedan.

Historiska elpriser 3 månaders fast elpris

Diagram 3månader elpris