Flytta ihop

Flyttaihop

Tips till er som ska flytta ihop

Att satsa på kärleken och flytta ihop är ett stort, pirrigt steg. Härligt att få träffa den du älskar varje dag, men också nervöst – hur kommer det vara att bo ihop? För att minska nervositeten är det bra om ni pratar igenom era förväntningar. Utgå gärna från våra tips, så får ni full koll på allt det praktiska och mer tid över till varandra.

Vad betalar du om ni flyttar ihop i din partnerns bostadsrätt?

Om du flyttar in i en bostadsrätt som din partner äger, har du inte rätt till halva bostaden vid en separation. Men du kan köpa in dig i den med ett skuldebrev och ett samboavtal. Ta gärna hjälp av en jurist så att ni inte missar något i avtalet.

För dig som bara vill bo ihop i, men inte äga en bostadsrätt, kan det vara klurigt att veta hur mycket du ska betala. Eftersom du inte automatiskt har rätt till halva din sambos bostadsrätt vid en separation finns det egentligen ingen anledning till att du ska betala av din sambos lån. När din sambo amorterar minskar hens skuld och hens förmögenhet ökar. Räntan däremot påverkar inte din sambos förmögenhet, utan är en kostnad för att få ha bostadslånet, och i förlängningen för att få äga lägenheten. Därför är det rimligt att du betalar hyra och ränta, men inte amorteringar. Det här är dock bara ett förslag, och i slutändan gör ni det som känns bäst för er. Avtala det skriftligt bara, för säkerhets skull.

Skriv er på samma adress

Gör en flyttanmälan till Skatteverket, så att båda står folkbokförda på den nya adressen. En flyttanmälan kostar ingenting, men måste göras senast en vecka efter att du flyttat in för att den nya adressen ska gälla från inflyttningsdagen. Om du dessutom vill eftersända posten till din nya adress anmäler du det till Adressändring.se.

Skaffa hemförsäkring eller dela på en

Se till att ha en hemförsäkring som gäller från dagen ni flyttar ihop. Om ni redan har varsin kan ni nu istället dela på en. Meddela då det försäkringsbolag ni behåller vilka som ska stå med i försäkringen. Kolla också att eventuella tillägg som fanns i den uppsagda försäkringen, som drulle- eller reseförsäkring, följer med.

Gör upp en sambobudget

Att prata siffror är inte särskilt romantiskt, men nog så viktigt. En tydlig och rättvis ekonomi ger färre bråk och mer tid för de trevligare delarna av förhållandet. Bestäm om ni ska betala utgifter procentuellt efter vad ni tjänar eller ha olika ansvar över räkningarna – en betalar maten, den andra hyran osv. Bestäm också om ni ska ha några gemensamma konton för till exempel mat eller sparande, och hur ni löser pengasituationen om den ena skulle bli arbetslös.

Ha hälften så mycket räkningar – och soffor

Som om det inte var nog att få mer kärlek varje dag kan ni också spara pengar på att flytta ihop. Förutom hemförsäkring, elavtal, bredband och tv-licens behöver ni inte längre dubbla streamingabonnemang, prenumerationer eller till och med bilar. Och vem har tid att sitta i två soffor? Gå igenom vad ni har dubbelt av, vad som ska behållas och skänkas, och vad som behöver köpas nytt. Skriv upp de saker ni själva köpt sedan tidigare i en inventarieförteckning som ni sedan båda skriver under.

Dela upp sysslorna

I början av ett förhållande spelar det inte lika stor roll om det till exempel alltid är du som diskar efter maten. Tvärtom kan det kännas omtänksamt, som en kärleksförklaring. Men när det är dags att flytta ihop och din partner vant sig vid att du alltid diskar är det antagligen inte lika mysigt. Dela därför upp sysslorna rättvist innan ni blir sambor.

Ha koll på sambolagen och samboavtal

När du och din partner väl bor ihop är ni sambor, och då gäller sambolagen automatiskt för er. Men den gäller bara om ni är ett par och inte om ni flyttar ihop som kompisar.

Vad täcker sambolagen?

Sambolagen täcker bostad, möbler, hushållsmaskiner och andra föremål som ni köpt för att kunna använda ihop. Om ni separerar ska de här sakerna eller värdet av dem delas lika, oavsett om en person har betalat mer. Sambolagen täcker däremot inte saker som ni köpte innan ni träffades, eller saker som köpts för privat bruk och fritid, som cyklar, bilar, båtar, fritidshus och smycken.

Sambolagen och er bostad

Om ni äger er bostad tillsammans, eller om du köpt in dig i din sambos bostadsrätt eller hus, så täcks bostaden av sambolagen. Men om din sambo äger en bostad som du inte har betalat för, har du inte rätt att kräva hälften av den vid en separation. Enda undantaget från det är om det finns speciella behov för en partner att få tillgång till den andres bostad – som att ni har ett barn ihop. Då får partnern som har rätt till bostaden helt enkelt betala ut den andra.

Teckna samboavtal

Om det känns orättvist att ni skulle dela lika på till exempel en soffa som den ena partnern betalat mer för kan ni teckna ett samboavtal. I det avtalar ni bort att sambolagen ska gälla och bestämmer istället vem som får vad vid en separation. Ta gärna hjälp av en jurist när ni tecknar samboavtal för att inte missa någonting.

Sambolagen vid dödsfall

Sambolagen gäller dessutom bara så länge ni båda är i livet. Om den ena dör är det upp till den andra att bestämma om det ska göras en bodelning. Vid en bodelning delas då bostad, möbler och saker med den avlidnes dödsbo, som kan vara den avlidnes föräldrar eller barn. Att din sambo skulle dö är förstås ännu tristare att föreställa sig, men för att undvika att hamna i en bodelning med den andres föräldrar kan ni skriva ett testamente.

Det här är bara utdrag ur sambolagen. Här kan du läsa sambolagen i sin helhet.

Certifiering: