Ångerrätt vid tecknande av elavtal

När du tecknar elavtal online så har du naturligtvis alltid ångerrätt utan att behöva ange något skäl. Ångerrätten gäller i 14 dagar från det att avtalet ingicks. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga för att utöva din ångerrätt.

Du kan utöva din ångerrätt genom att ta kontakt med oss och klart och tydligt meddela om ditt beslut att frånträda avtalet du ingått. Du kontaktar oss i den kanal som passar dig bäst, till exempel genom att ringa till vår kundtjänst på 020-46 00 00, chatta eller skriva ett mail till oss så hjälper vi dig.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Alternativt kan du ladda ner och skriva ut denna blankett och skicka till oss på: 

Fortum Markets AB, Box 3218, 400 10 Göteborg 

Ångerblankett 

Certifiering: