Därför är vattenkraften viktig

VISSTE DU ATT. En snörik vinter i hela landet har fyllt på vattendepåerna, något som ger mer el från vattenkraft. Vilka är vattenkraftens fördelar som energikälla? Hur stor del av vår el kommer från vattenkraften? Vi gör en djupdykning bland fakta om en av våra största energikällor.

Vattenkraftverk

I Sverige kommer runt hälften av all el från vattenkraft. Det varierar självklart från år till år, beroende på väder och vind, men i genomsnitt ligger det på omkring 50 procent. De största miljöfördelarna med vattenkraft är att den inte har några som helst utsläpp och därför inte bidrar till klimatpåverkan. Den är även förnybar, vilket gör att den inte sliter på några resurser. Dessutom går det att lagra energi i form av vattenmagasin, vilket gör att vi har el även på vintern när vi behöver den som bäst.

– Vattenkraften är reglerbar, så vi kan producera el precis när det behövs. Det gör att det alltid finns el i uttagen och rätt frekvens i ledningarna. Dessutom kan man stänga av eller sätta på vattenkraften beroende på hur andra förnybara energikällor producerar, berättar Johan Englund, expert inom vattenkraft hos Fortum.

Det betyder alltså att när vinden blåser och solen skiner så kan vattenkraften pausa. När vinden mojnar och solen går i moln kan vattenkraften dra i gång. Det gör att vattenkraft möjliggör utbyggnaden av sol och vind.

Negativ påverkan kompenseras

Vattenkraften har kritiserats för att negativt påverka ekosystemen runt omkring rinnande vatten och göra så att fiskar får svårt att göra sina vandringar upp genom forsar för att leka.

– Dammar utgör vandringshinder och ekosystemen har förändrats från rinnande vatten till sjöekosystem, förklarar Johan Englund.

För att kompensera för den påverkan som vattenkraften haft på ekosystemen görs olika insatser runt om i landet. Fortum arbetar aktivt med att på flera ställen genomföra projekt som motverkar denna påverkan. Till exempel kan dammar som inte längre behövs rivas. Det finns alltid en strävan att hitta en lösning som är bäst för det specifika problem som råder på platsen.

– Ibland handlar det om utsättning av fisk, ibland om att transportera fisk förbi kraftstationer upp till lekområden. På vissa platser lämpar det sig att bygga fiskvägar, så då gör vi det, säger Johan Englund.

Vattenkraften påverkar stort

Insatserna kan även handla om att återställa lekområden eller älvsträckor till mer naturliga miljöer. Fortum stödjer också forskning inom området och har en miljöfond, vilket är ett krav från Naturskyddsföreningen för att el ska få märkas som ett Bra Miljöval. Fondens medel ska uteslutande användas för naturvårdsåtgärder kopplade till vattenkraft och det är Naturvårdsverket som godkänner vilka projekt som ska genomföras.

Skulle vattenkraften stängas ner i dag skulle vi direkt förlora hälften av vår elproduktion, enligt Johan Englund.

– Vi skulle förlora i stort sett all vår förnybara produktion. Vi skulle inte kunna köra vår vindkraft om vi inte byggde gasturbiner eller anslöt något annat fossilt bränsle som reglerkraft, säger han.

Även miljön runt dammarna och älvarna skulle påverkas. Vattennivåerna skulle förändras åt både ena och andra hållet.

– Om vi tog bort kraftverken skulle alla städer som ligger utmed en älv riskera att översvämmas, och man skulle nog inte kunna bo nära älvarna utan en buffertzon. Om vi dessutom rev alla smådammar så skulle många sjöar försvinna och många sommarstugeägare och fastboende skulle inte längre ha sjötomt, säger Johan Englund.

Fördelar med vattenkraft

1. Förnybar energikälla. Inget fossilt bränsle behövs och vattenkraften sliter inte på några resurser.

2. Noll utsläpp. Vattenkraften har inga utsläpp som påverkar klimatet.

3. Reglerbar. Eftersom vi kan styra när vi vill att el ska produceras kan vi välja att göra det just när el behövs. Det gör också att vi kan anpassa produktionen till när andra förnybara energikällor är aktiva. Produceras solenergi och vindkraft så kan vattenkraften pausa.

4. Möjliggör utbyggnad. Eftersom vattenkraften täcker upp när solenergi och vindkraftsenergi inte produceras kan sol- och vindkraft byggas ut. Det går att satsa på solpaneler och vindkraftverk om man vet att energi kan produceras även de mörkaste och mest vindstilla dagarna.

5. Lagringsbar. Eftersom vatten lagras i stora magasin kan vi se till att vi har el även på vintern när vi behöver den som mest.

Läs mer:

Därför gillar Fortum vattenkraft

Acksjödammen revs för öringens skull

När nedre Dalälven fick en ansiktslyftning