Allt som skrotas är inte skrot

På engelska finns det ett uttryck som lyder ”One man’s trash is another man’s treasure”. Fritt översatt blir det ungefär ”Den enes skräp är den andres skatt.” Och det stämmer verkligen. På Fortum arbetar vi varje dag med att ta tillvara på allt det som företag och privatpersoner inte själva kan hantera på ett miljömässigt bra sätt. Det kan handla om direkt farliga produkter, saker som det går att utvinna värdefulla metaller ur eller saker som kräver specialistkompetens för att återvinna tillbaka in i systemet. 

Soptunna på äng

Niklas Johansson är produktchef på Fortum och ansvarig för det som kallas Waste Solutions, det vill säga att ta till vara på, och ta hand om det som hushåll och företag inte längre vill befatta sig med. Han om någon kan förklara hur och varför Fortum sysslar med återvinning.

"För det första så finns det ingenting som heter skräp i vår värld! Vi kallar det för material eller avfall och vi har bra tekniker för att ta hand om det mesta som ingen annan vill befatta sig med. Allt material eller avfall vi hanterar har någon form av värde och vi försöker med alla medel att plocka ut de här värdena i from av materialåtervinning, materialåteranvändning och energiåtervinning. Vi eldar helt enkelt upp det som inte går att återvinna och sedan så sorterar vi ut metaller och andra värden ur slaggen och askan", berättar Niklas Johansson.

Detta kan du som privatperson göra

Det mest konkreta för dig som privatperson är så klart vad som händer med ditt skräp efter att du sorterat det i återvinningsholkarna eller i containrarna på din lokala återvinningscentral. De avfallsprodukter som privatpersoner lämnar vidare i återvinningskedjan är oftast enkla att ta till vara på och kräver inga större specialåtgärder. Men det finns ändå små, men viktiga saker du som individ kan göra för att underlätta Fortums miljöarbete, och för att samtidigt minska din egen påverkan på miljön.

Genom att använda din konsumentmakt kan du vara med och påverka hur mycket och vilka varor industrin använder i sina tillverkningsprocesser. Till exempel är  det är bra att välja förpackningar som är lätta att återvinna. Svart plast är svårare att återvinna än färgad, eftersom dagens detektorer inte kan känna av exakt vilken sorts plast det är.

En annan sak du själv kan göra är att källsortera korrekt-  desto bättre kvalitet på materialet som kommer in, desto bättre blir det återvunna materialet som kommer ut på andra sidan. Detta gäller oavsett om det rör sig om hushållsavfall eller material du tar till återvinningscentralen.

Företagsavfall kräver andra åtgärder

Företagsavfall kan vara mer svårsorterat, men även innehålla alla möjliga sorters otäckheter. Där krävs det helt andra insatser för att återvinna det som kan återvinnas, och ta tillvara på avfallsresterna på ett så säkert och miljövänligt sätt som möjligt.

"Det finns ju olika typer av farlighet. Visst hanterar vi ibland material som kan vara dödligt  vid beröring eller inandning. Men för oss som jobbar med det här skulle jag säga att gaser i olika former är farligast. De varken syns eller luktar, men kan vara dödliga" avslutar Niklas Johansson.

Tre enkla sätt att hantera ditt farliga avfall

1. Återanvänd. Finns det färg kvar när du målat färdigt, har du tröttnat på lukten av din hårspray, har du köpt en ny iPad, trots att den gamla fortfarande fungerar. Då är det fint att kolla runt i bekantskapskretsen om det är någon annan som kanske vill ha dina utsorterade saker. 

2. Återförslut. Ville ingen ha dina gamla grejer? Synd. Se då till att hantera dem på rätt sätt. Sortera, se till att burkar och flaskor är ordentligt förslutna och att inga farliga ämnen kan läcka ut, eller att vassa kanter inte kan skada.

3. Återför. Farligt avfall behöver förstöras eller återvinnas under kontrollerade och säkrade former. Därför är det viktigt att det sorteras på rätt sätt. Lämna in ditt sorterade avfall på en återvinningsstation. Släng ingenting farligt i soppåsen och spola endast ned ”det nöden kräver” i toaletten eller avloppet.