Vår vision, mission och strategi

Vår vision är För en renare värld. Vår mission är att engagera våra kunder och samhället i att driva förändringen för en renare värld. Våran roll är att påskynda förändringen genom att omforma energisystemet, förbättra resurseffektiviteten och erbjuda smarta lösningar.

Människor med cyklar tittar på solnedgången

Vår vision För en renare värld speglar vår ambition att driva förändringen mot ett utsläppsfritt energisystem och optimal resurseffektivitet. För att uppnå detta behöver vi engagera våra kunder och samhället i att driva förändring för en renare värld. Vår roll är att påskynda förändring genom att omforma energisystemet, förbättra resurseffektiviteten och erbjuda smarta lösningar. På detta sätt levererar vi utmärkt aktieägarvärde.

Globala megatrender

Vår strategi är förankrad i globala megatrender. Det finns fyra megatrender som omformar energisektorn: klimatförändring och resurseffektivisering, urbanisering, digitalisering och ny teknologi samt aktiva kunder kommer att förändra inte bara hur energi produceras och säljs, men också hur den används. För att vara konkurrenskraftiga krävs det att vi är medvetna om de underliggande megatrenderna och tar en aktiv roll i att driva på förändringen mot en bättre och renare framtid.

 

"Vi är redo att leda och fatta modiga beslut för att driva förändringen för en renare värld."

Pekka Lundmark, VD för Fortum

Tillsammans kan vi förändra

Resan mot en renare värld är inte enkel och vi kan inte göra den på egen hand. Det är tillsammans med våra kunder, samhället och andra aktörer i vår omgivning som inspirerar oss att utveckla nya och bättre lösningar, som vi kan förändra.

Målet är att skapa säker energitillgång, hållbara lösningar för städer, minska den ökade mängden avfall, återvinna och återanvända mer råmaterial samt skapa nya kundlösningar som gagnar både miljön och ekonomin.

Tillsammans omvandlar vi hela energisystemet, på resan mot en renare värld.

Våra strategiska hörnstenar

AU9

Driva produktivitet och industriell omvandling

När hela energisektorn är under förändring, är vår främsta prioritet konsolideringen av kraftbranschen i Europa.

SE2

Skapa lösningar för hållbara städer

Vi använder vår expertis och erfarenhet för att skapa skalbara, hållbara lösningar som förbättrar livskvaliteten i städerna.

AU32

Växa inom sol och vind

Sol- och vindkraft har enorma tillväxtmöjligheter som ökar konkurrenskraften på lång sikt.

AU20

Bygga nya energiaffärer

Vårt mål är att vara ledande inom utvecklingen av energiteknik och energitillämpningar.