Framtidens industri är fossilfri

Omställningen från fossilbaserad till fossilfri energi är en stor utmaning för alla branscher och för produktionsindustrin i synnerhet. Men vad innebär egentligen utfasningen av fossila bränslen för industrin, näringslivet och samhället och hur kan det bli en konkurrensfördel för oss i Norden?

Enkelt uttryckt, så innebär omställningen inom industrin att ersätta fossilbaserad produktion med fossilfri, samt att utveckla nya tekniker och processer som gör det möjligt. Elbilsindustrin är ett bra exempel på en bransch som redan har kommit ganska långt. Ett annat exempel är tillverkningen av fossilfritt stål, där elektriska ljusbågsugnar numera används för värmeproduktion, istället för förbränning av kol.

Utfasningen av fossila bränslen är först och främst ett sätt att bekämpa klimatförändringarna. Men ur industrins perspektiv är det också en möjlighet. Genom att agera snabbt och ligga i klimatomställningens framkant, kan företag framtidssäkra sina verksamheter. Skärpta regler och förändrade konsumentbeteenden kommer så småningom kräva att andra följer efter – och då kommer dessa pionjärer ha ett klart försprång.

Företag med fossilfria verksamheter är också mer benägna att attrahera externa investeringar. Många institutionella investerare tillämpar redan hållbarhetskriterier när de väljer var de ska investera. Till följd av EU:s taxonomilagstiftning blir det lättare att få finansiering från finansiella institut om företagen som ansöker om lån kan bevisa att de arbetar miljömässigt ansvarsfullt. Så att fasa ut de fossila bränslena handlar inte bara om att vara socialt ansvarstagande, det är dessutom en bra affär.

Vi ser också framväxten av helt nya fossilfria branscher och tjänster. Detta skapar möjligheter för industriföretag att expandera och bredda sitt erbjudande för att möta förändrade krav från marknaden och kunderna.

En konkurrensfördel för oss i Norden

Just nu är de nordiska länderna en mycket attraktiv investeringsmiljö för fossilfri industri – vilket inte har gått obemärkt förbi. För närvarande satsas det i Sverige och Finland nära 200 miljarder euro i hållbara investeringar, som just nu befinner sig i planerings- eller förstudieskedet. Ett stort utbud av prisvärd, fossilfri el är en av de viktigaste faktorerna för dagens industriföretag när de ska välja var de ska bygga sina nya produktionsanläggningar. Det här är en stor konkurrensfördel för Finland och Sverige.

En tillströmning av ny fossilfri industri gör också att befintliga industriaktörer möter ny konkurrens. När potentiella kunder väljer vem de ska köpa material eller produkter från, kommer de inte enbart att ta hänsyn till priset utan också hållbarhetsaspekterna. Att inte satsa på en utfasning av fossila bränslen kan hålla nere priserna på kort sikt, men det är högst osannolikt en vinnande strategi i längden.

Vi på Fortum har en unik position för att möta behoven från industrikunder som står i begrepp att fasa ut fossila bränslen från sina verksamheter. Vi kan leverera fossilfri energi i terawattskala och kan också stötta dem med vår breda expertis inom energilösningar. Vi samarbetar med olika strategiska kunder för att utforska möjligheterna för nya energilösningar, via förstudier, pilotprojekt och investeringar.

Utfasningen av fossila bränslen skapar jobb och innovationer

På samhällsnivå innebär investeringar i den fossilfria industrin – oavsett om det rör sig om lokala eller utländska företag – nya jobb och nya skatteintäkter. Det kan också innebära värdefull kompetens och möjligheter till nya samarbeten. I sitt sökande efter produktionsteknik med lägre klimatavtryck utvecklar företag och forskningsinstitutioner innovationer i stor skala och vi kan förvänta oss nya lösningar med potential att revolutionera industriproduktionen.

Fortum och Outokumpu inleder samarbete för att minska stålindustrins koldioxidutsläpp

Genom samarbetsavtalet ska de båda företagen undersöka om ny småskalig kärnkraft (SMR) kan minska utsläppen av koldioxid från Outokumpus ståltillverkning.

Läs mer
Working at fortum

Vill du ge kraft åt en hållbarare värld tillsammans med oss?

Se våra lediga jobb