Illustration av ett energisystem med vattenkraft, vindkraft och solkraft Flexibilitet landningssida 0 Big 551930421 Hide textbox

Flexibilitet i energisystemet

Det behöver hela tiden vara balans mellan hur mycket el som används och hur mycket el som produceras. I takt med att allt mer väderberoende produktion kommer in i energisystemet blir frågan om hur balansen ska kunna bibehållas när det blåser mindre eller när solen inte skiner allt viktigare. Behovet av flexibilitet ökar ju mer väderberoende produktion det är i systemet, men flexibilitet handlar också om att utnyttja tillgängliga resurser så effektivt som möjligt.

Person på enhjuling balanserar på en lina.

Flexibilitet ökar effektiviteten och ger mer utrymme för väderberoende produktion

Ju mer väderberoende produktion, desto större krav ställs det på att något annat antingen kan gå in och täcka upp när produktionen varierar eller att stora användare kan minska sin användning så att balansen kan hållas. Vattenkraften med sina enorma energilager är vår överlägset största tillgång när det kommer till flexibilitet. 

Glödlampa klädd i grönska

En mångfald av lösningar som jobbar tillsammans

Fortum är Europas tredje största producent av fossilfri el med både planerbar kärnkraft, vattenkraft och kraftvärme liksom vind- och solkraft. Vi var tidigt ute med att testa storskaliga batterilösningar som en del av elnätet och vi har även utvecklat hybridkraftverk som kombinerar batteriets snabbhet med vattenkraftens uthållighet och kraft.