Nu behövs reformer på elmarknaden

Vi på Fortum har ställt frågan till flera näringslivsföreträdare och energiexperter: Hur ser vår förmåga att möta framtidens ökade elbehov ut, vilka reformer behövs och vad händer om vi inte utvecklar elmarknaden?

Kraftnät i solnedgång

Kommer Sveriges elproduktion kunna utvecklas i den takt som krävs till 2045? Vad händer om inte elmarknaden reformeras och hur behöver elmarknaden utvecklas för att nå netto noll-målet? Hör några representanter från näringslivet och energibranschen om elmarknadens utveckling.

Del 1: Anna Nordling, sektionschef Energi Produktion och Distribution på WSP Sverige, Henrik Engdahl, produktområdesansvarig El på Stockholm Exergi och Lars Holmquist, omvärldsanalytiker på Göteborg Energi.

Del 2: Johan Bruce, energidirektör på Skogsindustrierna och Maria Sunér, vd på Svemin.

Del 3: Henrik Sjöholm, vd och koncernchef på Holmen, Marie Knutsen-Öy, ansvarig energipolicys på Svenskt Näringsliv och Robert Tenselius, expert energi på Teknikföretagen.

Nu behövs reformer på elmarknaden, del 1

Nu behövs reformer på elmarknaden, del 2

Nu behövs reformer på elmarknaden, del 3

Kvinnor tittar ut genom fönster på kärnkraftverk

En hållbar värld händer inte bara. Vi skapar den.

Det finns inga genvägar till en mer hållbar värld. Ett balanserat energisystem med kärnkraft, vattenkraft och vindkraft är det som skapar grunden för samhällets klimatomställning.

Läs mer