En elmarknad för netto noll

Dagens elmarknad har passerat sitt bäst före-datum. Skenande elpriser, obefintliga marginaler och ett helt nytt säkerhetspolitiskt läge har avslöjat bristerna i dagens kortsiktiga elmarknad. Utan långsiktiga reformer riskerar inte bara klimatomställningen att utebli, utan även Sveriges position som en ledande industri- och välfärdsnation.

Elledningar mot rosa himmel

De nordiska länderna har varit europeiska föregångare när det gäller att avreglera elmark­na­derna. Modellen vi valde för snart 30 år sedan blev en förebild för hela den EU-gemen­samma lagstift­ningen på området och har ökat konkur­rens­kraften för hela Norden. Men det finns en fundamental brist med dagens kortsiktiga elmarknad. Den saknar en koppling till överliggande klimat-, industri-, välfärds- och säkerhetspolitiska mål. Den optimerar driften för de anläggningar som redan finns i elsystemet i dag men den säkerställer inte investeringar för ett konkurrenskraftigt, leveranssäkert och hållbart elsystem i framtiden. Dagens kortsiktiga elmarknad utsätter hela samhället för stora risker. Risker som vi inte bör acceptera för ett område som är så viktigt för samhällets grundläggande funktioner. Därför behövs det skyndsamma reformer.

Vilka reformer är det då som krävs? För att svara på frågan gav Fortum konsultföretaget Compass Lexecon i uppdrag att ta fram konkreta och genomförbara förslag. I korthet innebär förslagen en utveckling av den nuvarande elmarknaden, att vi behåller det som funkar bra men utvecklar marknaden med ett så kallat investeringsramverk som ska garantera investeringar i rätt typ av förmågor. Att utgå ifrån dagens marknad gör fortsatta reformer enklare och snabbare. För att komma vidare med förslagen föreslår Fortum att det skyndsamt bör tillsättas en offentlig elmarknadsutredning.

Nu behövs reformer på elmarknaden

Vi på Fortum har ställt frågan till flera närings­livs­fö­re­trädare och energi­ex­perter: Hur ser vår förmåga att möta framtidens ökade elbehov ut, vilka reformer behövs och vad händer om vi inte utvecklar elmark­naden?

Se filmerna

Rapport: En nordisk elmarknad för netto noll

Fortum och Uniper presenterar en rapport om hur elmarknaden bör utvecklas för att bli en möjliggörare för klimatomställningen.

 

Läs sammanfattningen

Webbinarium: En elmarknad för netto noll

Välkommen till ett webbinarium med Fortum och Uniper, där vi presenterar en rapport om hur elmarknaden bör utvecklas för att bli en möjliggörare för klimatomställningen.

Titta på webbinariet