Pjelax-Böle Kristinestad Norr Vinkraftpark

Byggandet av vindkraftsparkerna Pjelax-Böle och Kristi¬nestad Norr inleddes i januari 2022. Parkerna beräknas tas i drift senast under andra kvartalet 2024.

Wind park Kalax Finland

Vindkraftsparkerna Pjelax-Böle och Kristinestad Norr efter färdigställandet:

Wind power
sammanlagt 56 vindkraftverk
Energy production
elproduktionskapacitet 381 MW
Transmission tower
årlig produktion av cirka 1,1 TWh förnybar energi

Aktuellt

  • Kabeldragningen av det interna nätverket fortsätter i parkens centrala del. Inom vindkraftsområdena kan därför vissa avsnitt av bilskogsvägarna vara avstängda vardagarna under tiden kl 7-17. Byggandet av vindkraftsfundamenten fortsätter i Kristinestad Norr Pjelax-Böle-området under resten av året. Betongbilar kommer att köra genom området på vardagar.
  • I Pjelax-Böle har vägbygget avslutats. Vägbygget fortsätter i Kristinestad Norr-området.
  • Arbetet vid transformatorstationen har påbörjats.
  • Arbetet med att lyfta 110 kV stolpar och installera ledare har påbörjat.
  • Installationen av 110 kV jordkablarna har påbörjas i Kristinestad i början av oktober.
  • För ytterligare information, kontakta arbetsplatskontoret vid Riksåttan 664.
Pjelax Böle construction
Wind power

Mer om vindkraft

Wind power

Läs mer om våra vindkraftparker

Kontaktuppgifter

Kontakperson fär markägare: Hans Vadbäck, Fortum, hans.vadback(at)fortum.com

Projektledare: Juha Tella, Fortum, juha.tella(at)fortum.com