Blaiken vindkraftpark

Blaiken är en av Europas största vindkraftparker med 99 vindkraftverk och en årlig produktion motsvarande 161 500 lägenheters årliga elanvändning

Vindkraft i Blaiken vindkraftpark

Blaiken vindpark ligger på gränsen mellan Storuman och Sorsele kommun i Västerbotten. Blaiken är inte bara en av norra Europas största vindkraftparker med 99 vindkraftverk och en årlig produktion av vindkraft motsvarande 161 500 lägenheters årliga elanvändning, det är också en av de första i arktiskt klimat.

Bra förhållanden för vindkraft i Blaiken

Området i Blaiken har mycket bra vindförhållanden för att producera vindkraft, med en medelvind på 7,5-8 m/s. Dessutom har det varit enkelt och kostnadseffektivt att ansluta vindkraftverken till det nationella stamnätet då det finns en vattenkraftstation i närområdet.

Pionjärprojekt för ny teknik

Blaiken är ett kallt, blåsigt och isigt område vilket ställer höga krav på teknisk utrustning och avisningssystem. Vindparken är klassat som demonstrationsprojekt och har beviljats ett bidrag på 15 miljoner kronor av EU:S ramprogram NER, som främjar förnybar energi och utveckling av nyteknik. Det innebär att andra aktörer inom industrin kan åka till Blaiken och ta del av våra erfarenheter. 

Blaiken vindkraftpark i siffror

  • 99 vindkraftverk
  • Installerad effekt på 247,5 MW
  • Skellefteå Kraft äger 85% och Fortum 15% av Blaiken vindkraftpark
  • Årlig produktion ca 714 GWh vindkraft
  • Bidrag på 15 miljoner euro från NER300
  • Skapar 32 årsarbetstillfällen
  • 100 meter tornhöjd i etapp 1 och 2, 90 meter tornhöjd i etapp 3 och 4
  • Rotordiameter 100 meter i etapp 1 och 2, 110 meter i etapp 3 och 4
  • Förväntas kunna bidra till att sänka koldioxidutsläppen med cirka 690 000 ton/år