Vindkraft – förnybart och utan koldioxidutsläpp

I framtiden kommer vind vara en av de viktigaste källorna till förnybar energi. Vindkraft är en utsläppsfri, förnybar energikälla som inte bidrar till den globala uppvärmningen och kommer ha stor betydelse i övergången till utsläppsfri elproduktion.

Vindkraft placeholder hero
Sorfjord windpar fortum
Renewable
Förnybar energi

Vind är en av de viktigaste källorna till förnybar energi.

Low emissions
Inga utsläpp

Ingen koldioxid släpps ut i luften under vindkraftsproduktion.

Increased efficiency
Ökad effektivitet

Framsteg inom vindturbinteknologin har ökat effektiviteten.

Fortum vindkraft nyckeltal

345

megawatt (MW) kapacitet tillsammans med våra partners i Norden

380 MW

under konstruktion

5

vindkraftsparker i drift

Tillväxt inom vindkraftsproduktion

Vindkraften har en stor roll i Fortums strategi. De senaste åren har Fortums vindkraftsproduktion utvecklats. Fortum driver för närvarande 260 vindturbiner tillsammans med våra samarbetspartners. Dessa turbiner har en sammanlagd kapacitet på 982 megawatt (MW), vilket motsvarar hushållsel för cirka 900 000 hushåll. Och mer är på väg! Just nu bygger vi nya vindkraftsparker och utvecklar flera nya vindkraftsprojekt i Norden.

Vindkraft – obegränsad potential

Vind är en allt viktigare källa till förnybar energi, som dessutom är oändlig. Inget bränsle används när man producerar el från vindkraft, vilket bidrar till att inget CO2 släpps ut. Dessutom kompenseras koldioxidutsläppen under byggfasen av den förnybara energi vindkraftsparken producerar inom sex månader efter att den tagits i drift. Framsteg inom vindturbinsteknologi, med större rotorer och högre turbiner, har ökat effektkapaciteten. Dagens vindturbiner är kraftfullare och mer effektiva. Som en del av vårt åtagande för en ren energiframtid, kommer vi att fortsätta investera i vindkraft.

Vi letar nya platser för nästa vindkrafts­projekt

Vill du vara med och bidra till en renare värld? Vi söker nya områden för att etablera vindkraft. Har du en fastighet som du tror har bra förutsättningar för vindkraft är du välkommen att kontakta oss för vidare samtal. Vi ser fram emot att höra från dig!

Karl-Johan Hellblom

Projektutvecklare vindkraft

Tel: 072-204 28 52
karl-johan [punktum] hellblom [snabel-a] fortum [punktum] com

Wind power

Läs mer om våra vindkraftparker

Kalax windpark landscape

Vindkraft och vår miljö

Att använda vindkraft, en förnybar energikälla, är ett av sätten att bromsa den globala uppvärmningen. Vindkraftens miljöpåverkan är främst kopplad till infrastrukturkraven på vindturbiner och elnätet. Stränga krav definierade av tillsynsmyndigheterna måste uppfyllas för att minimera miljöpåverkan under uppförande och drift av en vindkraftspark.

Vanliga frågor om vindkraft

Vad är vindkraft?

En förnybar metod för kraftproduktion. Vinden får stora blad att snurra för att skapa rörelseenergi, som sedan omvandlas till elektricitet via en elgenerator.

Hur fungerar vindkraft?

Vindkraftverk byggs på platser där det blåser regelbundet. När vinden passerar genom ett vindkraftturbin roterar bladen, tack vara dess unika form. När bladen roterar producerar de rörelseenergi, som vrider en axel ansluten till en elgenerator.

Hur används vindkraft?

Elektricitet som skapas i vindkraftverk används av både hushåll och företag. Men till skillnad från andra energikällor är det viktigt att komma ihåg att vindkraft är förnybar. Det betyder att vindkraft är en motvikt till de utsläpp som skapas av fossilbaserad elproduktion. Vindkraft kommer att spela en viktig roll under övergången till en koldioxidfri framtid med ren energi.

Vad händer när det inte blåser?

Vind är en intermittent energikälla, vilket betyder att den inte finns tillgänglig hela tiden på grund av faktorer som ligger utanför vår kontroll. Det innebär att en annan energikälla måste användas för att balansera energibehovet när det inte blåser. Fortum balanserar vindproduktionen med hjälp av vår vattenkraft. Möjligheten att använda vattenkraft som ett batteri för att reglera den ojämna vindproduktionen är viktig i dagens kraftsystem. Dessutom ger det oss 100 % förnybar energi.

Var används vindkraft?

Många regioner i världen har starka regelbundna vindar och på många ställen fungerar det bra att bygga vindkraftverk för att utnyttja den naturliga och förnybara energikällan. Men i områden närmare ekvatorn kan solenergi ofta vara ett bättre alternativ för energiproduktion, eftersom solen skiner regelbundet.