Vindkraft – förnybart och utan koldioxidutsläpp

I framtiden kommer vind vara en av de viktigaste källorna till förnybar energi. Vindkraft är en utsläppsfri, förnybar energikälla som inte bidrar till den globala uppvärmningen och kommer ha stor betydelse i övergången till utsläppsfri elproduktion.

F5
Förnybar energi

Vind är en av de viktigaste källorna till förnybar energi.

F16
Inga utsläpp

Ingen koldioxid släpps ut i luften under vindkraftsproduktion.

F13
Ökad effektivitet

Framsteg inom vindturbinteknologin har ökat effektiviteten.

Nyckeltal för 2019

Alla siffror är totalt för vindkraft under året

243,3

megawatt (MW) kapacitet

78

vindturbiner

800+

utvecklingsportfölj (MW)

Vindkraft - obegränsad potential

Vind är en allt viktigare källa till förnybar energi, som dessutom är oändlig. Vi producerar vindkraft i Sverige, Norge och i Ryssland. I Sverige har vi byggt två vindkraftparker tillsammans med Skellefteå Kraft, Blaiken vindkraftpark och Solberg vindkraftpark. Solberg vindkraftpark, i Åsele och Örnsköldsviks kommun, är vårt senaste tillskott i Sverige och är i drift sedan december 2017.

Produktion av ren energi

Vindkraften är en ren energikälla. Ingen koldioxid släpps ut i luften när man producerar vindenergi eftersom inget fossilt bränsle används. Vi kommer att fortsätta investera i vindkraft då vi är engagerade i en framtid med ren energi. Som bäst är vindkraften i kombination med vattenkraft,  som också är en ren energikälla. Då kan vattenkraften användas när det blåser mindre.

Teknologiska framsteg inom vindkraften

Framstegen inom vindteknologi har ökat effektkapaciteten. Idag är vindkraftverkens turbiner både kraftfullare och effektivare.

 

E1

Teckna elavtal med fossilfri el

Se ditt elpris och teckna elavtal smidigt på 2 minuter

Vindkraftens miljöpåverkan

Vindkraft är en utsläppsfri, förnybar energikälla som inte bidrar till den globala uppvärmningen. Det betyder att miljöpåverkan från vindkraft främst rör själva vindkraftverken och elnätet. Tillståndsmyndigheter ställer stränga krav som måste uppfyllas när vindkraftparker byggs och används för att minimera miljöpåverkan.

Vanliga frågor - Vindkraft

Vad är vindkraft?

En förnybar metod för kraftproduktion. Vinden får stora, propellerliknande blad att snurra för att skapa rörelseenergi, som sedan omvandlas till elektricitet via en elgenerator.

Hur fungerar vindkraft?

Vindkraftverk byggs på platser där det blåser regelbundet. När vinden passerar genom ett vindkraftturbin roterar bladen, tack vara dess unika form. När bladen roterar producerar de rörelseenergi, som vrider en axel ansluten till en elgenerator.

Hur används vindkraft?

Elektricitet som skapas i vindkraftverk används av både hushåll och företag. Men till skillnad från andra energikällor är det viktigt att komma ihåg att vindkraft är förnybar. Det betyder att vindkraft är en motvikt till de utsläpp som skapas av fossilbaserad elproduktion. Vindkraft kommer att spela en viktig roll under övergången till en koldioxidfri framtid med ren energi.

Vad händer när det inte blåser?

Vind är en intermittent energikälla, vilket betyder att den inte finns tillgänglig hela tiden på grund av faktorer som ligger utanför vår kontroll. Det innebär att en annan energikälla måste användas för att balansera energibehovet när det inte blåser. Fortum balanserar vindproduktionen med hjälp av vår vattenkraft. Möjligheten att använda vattenkraft som ett batteri för att reglera den ojämna vindproduktionen är viktig i dagens kraftsystem. Dessutom ger det oss 100 % förnybar energi.

Var används vindkraft?

Många regioner i världen har starka regelbundna vindar och på många ställen fungerar det bra att bygga vindkraftverk för att utnyttja den naturliga och förnybara energikällan. Men i områden närmare ekvatorn kan solenergi ofta vara ett bättre alternativ för energiproduktion, eftersom solen skiner regelbundet.

Här hittar du alla våra kraftverk