Vattenkraftens miljöpåverkan

Vatten­kraften är fossilfri och spelar en stor roll för Sveriges mål att 2040 ha 100 procent förnybar elpro­duktion. Vattenkraft skapar den el som behövs, samtidigt som den är viktig för att minimera vårt koldioxidavtryck. Däremot sker lokal miljöpåverkan. Vårt miljöarbete inom vattenkraften strävar efter att finna en balans mellan vår kraftproduktion och den globala och lokala miljön.

Vattenkraftens miljöpåverkan
natur
Low emissions
Inga koldioxidutsläpp

Därmed bidrar denna energikälla till att motverka klimat­för­änd­ringarna.

Fuel source flexibility
Flexibel och tillför­litlig

Föränd­ringar i andra produk­tions­former eller i efter­frågan hanteras genom att reglera vatten­kraften.

Electricity
Förnybar energikälla

Vattnet som samlas i dammarna är en del av en oändlig naturlig cykel, där inga andra bränslen behövs.

Konkreta åtgärder på rätt plats

Fortum har som mål att minska sin miljö- och klimatpåverkan, och samtidigt säkerställa att samhället fungerar genom att producera el. Vi arbetar ständigt för att främja biologisk mångfald och livsmiljöer som påverkas av vattenkraften lokalt. Då varje plats är unik krävs bedömningar av de lokala förutsättningarna. 

 

 

granar och älv

Miljö­arbete inom vatten­kraft

Här finns olika miljöprojekt samlade om bland annat dammutrivningar, kompensationsodling, biotopsvård och åtgärder för pollinatörer. 

Läs mer här
Water

Vattenkraftens miljöredovisning 2021

I 2021 års miljö­re­do­visning får läsaren insyn i Fortums miljö­arbete vid våra vatten­kraftverk och det strate­giska arbetet med ompröv­ningarna av vatten­kraften.

Till miljöredovisningen
Laxtrappa i Gullspångskraftverk

Vattenkraft och fiskvandring

Det behövs olika lösningar för olika utmaningar när det kommer till fiskvandringslösningar. För att beskriva frågans komplexitet presenterar vi här olika sorters fiskevårdsåtgärder, varav Fortum använt eller använder flera. 

 

Läs mer här
Hydro power

Mer om vattenkraft

Vatten­kraft – förnybar och fossilfri energi i Sverige och Norden