Sveriges höjdsystem

Vilket höjdsystem gäller när man mäter vattennivåer? Här har vi samlat översiktlig information för den som vill veta mer.

Olika höjdsystem

RH00

Detta kallas också 1900 och är baserat på invägningar som gjordes 1886-1905. Nollplanet är medelhavsnivån i Stockholm år 1900. RH00 har 2 500 fixpunkter.

RH70

Nollplanet utgår ifrån Amsterdam och är baserat på invägningar som gjordes 1951-1967. RH70 har 9 700 fixpunkter.

RH2000

Det allra senaste systemet är baserat på invägningar gjorda 1979-2003 och har 50 000 fixpunkter. Nollplanet är densamma som för RH70.

Flygfoto på Frykfors kraftverk

Vanligaste höjdsystemet

I Fortums vattendomar är RH00 vanligast och det beror helt enkelt på att domarna är från den tiden då bara RH00 fanns. För många anläggningar finns det ett lokalt höjdsystem och detta kan vara nära Rikets höjdsystem eller ett helt eget. För de flesta idag är det RH2000 som är det vanligaste höjdsystemet.