Investeringar i vattenkraft

Då vattenkraften är en sådan viktig källa till förnybar el, och har varit det väldigt länge, är det viktigt att rusta upp och renovera våra vattenkraftverk för framtida säker produktion.

Inside hydro power plant, view of the red generators

Vattenkraften har länge varit vital i vår energiproduktion och är en viktig förnybar energikälla. Många av kraftverken är snart 100 år gamla och behöver hela tiden uppdateras och rustas upp.

Investeringar görs genom att rusta upp själva kraftverket med att byta ut aggregat, turbiner, löphjul och elektronik. Men vi investerar också i kraftverkens dammar så att de fortsätter vara säkra, både för medarbetare och närmiljön. På så sätt säkerställs kraftverkens fortlevnad och kapacitet även i framtiden.

Man surveilling generator in power plant

Renoveringar

Många av Fortums vattenkraftsanläggningar har en lång historia av att producera förnybar el. För att de ska fortsätta vara i takt med tiden och bli ännu mer effektiva och säkra renoverar vi dem regelbundet. Fortum utrustar kraftverken med modern elektronik, nya innovationer och kontrollutrustning som förbättrar hanteringen. Vi fokuserar särskilt på miljöåtgärder för både naturen och de som arbetar vid anläggningarna.

Om renoveringar

Work being done on a dam at a hydro power plant

Dammsäkerhet

Vid vattenkraftanläggningar finns det dammar med vattenmagasin, där vattnet regleras och energin skapas. Vattenföringen vid dammen får dock aldrig gå över en viss maxgräns. På grund av klimatförändringarna väntas vattennivåerna stiga. För att klara av de höga vattenflödena och stärka kapaciteten investerar Fortum i att höja säkerheten runtom dammarna och se till att de följer den senaste tekniken.

Om dammsäkerhet

Utvalda investeringsprojekt

Forshuvud batteries
Läs om projektet
Dam safety measures at power plant Ljusne Strömmar
Mer om projektet
Svarthålsforsens kraftverk när det forsar vatten
Mer om projektet
Hydro power

Upptäck våra vattenkraftverk

Hitta mer information om några av våra svenska kraftverk.