Vattenkraft - förnybar och ren energi

Vattenkraft är en tillförlitlig form av förnybar energi, och fri från koldioxidutsläpp. Fortum äger/driver 150 vattenkraftverk i Sverige och Finland, som bidrar till omställningen till en förnybar framtid.

F16
Inga koldioxidutsläpp

Därmed bidrar denna energikälla till att motverka klimatförändringarna.

F15
Flexibel och tillförlitlig

Förändringar i andra produktionsformer eller i efterfrågan hanteras genom att reglera vattenkraften.

F5
Förnybar energikälla

Vattnet som samlas i dammarna är en del av en oändlig naturlig cykel, där inga andra bränslen behövs.

Vattenkraft som forsar i Krokströmmen vattenkraftverk i solnedgång

Vattenkraft är den viktigaste formen av förnybar energi i Sverige och Norden, som inte ger upphov till några koldioxidutsläpp. Idag står vattenkraft för ungefär 40 % av Sveriges elproduktion och bidrar därmed till en stabil elförsörjning. Det finns många fler fördelar med vattenkraften:

Vattenkraften minskar vårt avtryck

En framtid med ren energi innebär att generera elektricitet utan att producera koldioxidutsläpp. Vattenkraft skapar den el som behövs, samtidigt som den är viktig för att minimera vårt koldioxidavtryck, vilket bidrar till att motverka klimatförändringarna.

Den möjliggör mer förnybart

Med vattenkraft är det möjligt att reglera energin när de andra förnybara källorna inte kan producera energi. När kraftbehovet ökar, eller när vind och sol inte kan producera el, krävs mer produktionskapacitet. Eftersom vattenkraftverken ger möjligheten att reglera vattenflödet efter förändringar i produktion eller efterfrågan, erbjuder den en välbehövlig flexibilitet, utan att öka koldioxidutsläpp. Detta innebär att fler förnybara produktionsformer kan byggas ju mer flexibel vattenkraft som finns.

Vattenkraft är tillförlitlig

Vattnet som behövs förvaras i dammar, vilket gör produktionslaget väldigt tillförlitligt. Förutom att det gör elnätet stabilt, håller det även elpriserna stabila.

E1

Teckna elavtal med fossilfri el

Se ditt elpris och teckna elavtal snabbt och enkelt.

Vattenkraftens miljöpåverkan

Vattenkraft släpper inte ut några växthusgaser i atmosfären och är därmed bra ur klimatsynpunkt. Däremot sker en lokal miljöpåverkan som begränsas till vattensystemet. Eftersom kraften produceras genom att kontrollera vattenflödet påverkas främst det lokala fiskbeståndets vandring.

EF2

Påståenden och Fakta om Vattenkraft

AU9

Vi minskar den lokala miljöpåverkan genom miljöprojekt

Så fungerar vattenkraft

Vad är vattenkraft?

Vattenkraft är en koldioxidfri metod för kraftproduktion. Den använder energin som skapas av vatten som flödar genom ett fördämt vattendrag för att skapa elektricitet.

Hur fungerar vattenkraft?

Vattenkraftverk utnyttjar höjdskillnaden mellan det fördämda vattnet och utloppsområdet för att skapa energi från vattenflödet. Energin från vattnet snurrar en turbin som driver en elektrisk generator. Samma vatten kan sedan användas på nytt i nästa anläggning nedströms.

Var finns vattenkraftverken?

Fortum har 150 vattenkraftverk i Norden. Vattenkraft är dessutom populärt världen runt, i regioner med tillräckligt stora floder och sjöar.

Är vattenkraft säker?

Ja, våra vattenkraftverk är byggda för att klara en översvämning som statistiskt sett endast inträffar med 700 till 5 000 års mellanrum, och vi investerar årligen miljontals euro i säkerheten för våra dammar.

Här kan du hitta våra vattenkraftverk

Nyckeltal för 2018

Totalt för vattenkraft under året

4672

megawatt (MW) kraftkapacitet

19,1

terawattimmar (TWh) elektricitet producerad

26 %

andel av Fortums totala kraftproduktion