Vattenkraft - flexibel och ren energi

Vattenkraft är den viktigaste formen av förnybar energi i Norden, som inte ger upphov till några koldioxidutsläpp. Fördelarna är att den är förutsägbar, tillförlitlig och flexibel. Det gör det möjligt att reglera energin när vinden inte blåser och solen inte skiner och när de andra förnybara källorna inte kan producera energi. Idag äger och/eller driver Fortum 160 vattenkraftverk i Norden som alla bidrar till omställningen till en förnybar framtid.

F16

Fri från koldioxidutsläpp

Därmed bidrar denna energikälla till att motverka klimatförändringarna.

F15

Flexibel

Förändringar i andra produktionsformer eller i efterfrågan hanteras genom att reglera vattenkraften.

F5

Förnybar

Vattnet som samlas i dammarna är en del av en oändlig naturlig cykel, där inga andra bränslen behövs.

Vattenkraft som forsar i Krokströmmen vattenkraftverk i solnedgång

Nyckeltal för 2017

Totalt för vattenkraft under året

4672

megawatt (MW) kraftkapacitet

20,7

terawattimmar (TWh) elektricitet producerad

28 %

andel av Fortums totala kraftproduktion

Vattenkraften minskar vårt avtryck

En framtid med ren energi innebär att generera elektricitet utan att producera koldioxidutsläpp. Vattenkraft skapar den el som behövs, samtidigt som den är viktig för att minimera vårt koldioxidavtryck, vilket bidrar till att motverka klimatförändringarna.

Möjliggör mer förnybart

När kraftbehovet ökar, eller när vind och sol inte kan producera el, krävs mer produktionskapacitet. Eftersom vattenkraftverken ger möjligheten att reglera vattenflödet efter förändringar i produktion eller efterfrågan, erbjuder den en välbehövlig flexibilitet, utan att öka koldioxidutsläpp. Detta innebär att fler förnybara produktionsformer kan byggas ju mer flexibel vattenkraft som finns.

Vattenkraften är effektiv och tillförlitlig

Vattnet som behövs förvaras i dammar, vilket gör produktionslaget väldigt tillförlitligt. Förutom att det gör elnätet stabilt, håller det även elpriserna stabila.

Fakta om vattenkraft

Vad är vattenkraft?

Vattenkraft är en koldioxidfri metod för kraftproduktion. Den använder energin som skapas av vatten som flödar genom ett fördämt vattendrag för att skapa elektricitet.

Hur fungerar vattenkraft?

Vattenkraftverk utnyttjar höjdskillnaden mellan det fördämda vattnet och utloppsområdet för att skapa energi från vattenflödet. Energin från vattnet snurrar en turbin som driver en elektrisk generator. Samma vatten kan sedan användas på nytt i nästa anläggning nedströms.

Var finns vattenkraftverken?

Fortum har 160 vattenkraftverk i Norden. Vattenkraft är dessutom populärt världen runt, i regioner med tillräckligt stora floder och sjöar.

Är vattenkraft säker?

Ja, våra vattenkraftverk är byggda för att klara en översvämning som statistiskt sett endast inträffar med 700 till 5 000 års mellanrum, och vi investerar årligen miljontals euro i säkerheten för våra dammar.

Miljöpåverkan

Vattenkraft släpper inte ut några växthusgaser i atmosfären. Miljöpåverkan begränsas till vattensystemet, och eftersom kraften produceras genom att kontrollera vattenflödet påverkas främst det lokala fiskbeståndets vandring.

AU18

Fallstudie – Rivning av Acksjödammen

EF2

Påståenden och Fakta om Vattenkraft

AU9

Vi hjälper de lokala ekosystemen kring vattenkraftverken

Här kan du hitta våra vattenkraftverk

E1

Teckna elavtal med 100% förnybar el

Se ditt elpris och teckna elavtal snabbt och enkelt. Alltid 100% förnybart.