Vattenkraft - förnybar och ren energi

Vattenkraft är en tillförlitlig form av förnybar energi, och fri från koldioxidutsläpp. Fortum äger/driver 150 vattenkraftverk i Sverige och Finland, som bidrar till omställningen till en förnybar framtid.

Vattenkraftens miljöredovisning 2021

I 2021 års miljö­re­do­visning får läsaren insyn i Fortums miljö­arbete vid våra vatten­kraftverk och det strate­giska arbetet med ompröv­ningarna av vatten­kraften. Till Miljöredovisningen
Low emissions
Inga koldioxidutsläpp

Därmed bidrar denna energikälla till att motverka klimatförändringarna.

Fuel source flexibility
Flexibel och tillförlitlig

Förändringar i andra produktionsformer eller i efterfrågan hanteras genom att reglera vattenkraften.

Renewable
Förnybar energikälla

Vattnet som samlas i dammarna är en del av en oändlig naturlig cykel, där inga andra bränslen behövs.

Vattenkraft är den viktigaste formen av förnybar energi i Sverige och Norden, som inte ger upphov till några koldioxidutsläpp. Idag står vattenkraft för ungefär 40 % av Sveriges elproduktion och bidrar därmed till en stabil elförsörjning. Det finns många fler fördelar med vattenkraften:

Vattenkraften minskar vårt avtryck

En framtid med ren energi innebär att generera elektricitet utan att producera koldioxidutsläpp. Vattenkraft skapar den el som behövs, samtidigt som den är viktig för att minimera vårt koldioxidavtryck, vilket bidrar till att motverka klimatförändringarna.

Den möjliggör mer förnybart

Med vattenkraft är det möjligt att reglera energin när de andra förnybara källorna inte kan producera energi. När kraftbehovet ökar, eller när vind och sol inte kan producera el, krävs mer produktionskapacitet. Eftersom vattenkraftverken ger möjligheten att reglera vattenflödet efter förändringar i produktion eller efterfrågan, erbjuder den en välbehövlig flexibilitet, utan att öka koldioxidutsläpp. Detta innebär att fler förnybara produktionsformer kan byggas ju mer flexibel vattenkraft som finns.

Vattenkraft är tillförlitlig

Vattnet som behövs förvaras i dammar, vilket gör produktionslaget väldigt tillförlitligt. Förutom att det gör elnätet stabilt, håller det även elpriserna stabila.

Vattenkraftens lokala miljöpåverkan

Vattenkraftens miljöpåverkan

Vattenkraft släpper inte ut några växthusgaser i atmosfären och är därmed bra ur klimatsynpunkt. Däremot sker en lokal miljöpåverkan som begränsas till vattensystemet. Eftersom kraften produceras genom att kontrollera vattenflödet påverkas främst det lokala fiskbeståndets vandring. Läs mer om fiskvandringsvägar här.

Hydro power

Upptäck våra vattenkraftverk

Hitta mer information om några av våra svenska kraftverk.

Hydro power

Vi investerar i vår vattenkraft för framtiden

Climate and resources

Vi minskar den lokala miljöpåverkan genom miljöprojekt

Energy production

Vattenkraften - en tillförlitlig och förnybar energikälla

Så fungerar vattenkraft

Vad är vattenkraft?

Vattenkraft är en koldioxidfri metod för kraftproduktion. Den använder energin som skapas av vatten som flödar genom ett fördämt vattendrag för att skapa elektricitet.

Hur fungerar vattenkraft?

Vattenkraftverk utnyttjar höjdskillnaden mellan det fördämda vattnet och utloppsområdet för att skapa energi från vattenflödet. Energin från vattnet snurrar en turbin som driver en elektrisk generator. Samma vatten kan sedan användas på nytt i nästa anläggning nedströms.

Var finns vattenkraftverken?

Fortum har 150 vattenkraftverk i Norden. Vattenkraft är dessutom populärt världen runt, i regioner med tillräckligt stora floder och sjöar.

Är vattenkraft säker?

Ja, Fortum arbetar systematiskt med att undersöka, utvärdera, anpassa och säkra vattenkraften för de belastningar som kan tänkas uppstå i dag och i framtiden. De största anläggningarna dimensioneras för att säkert kunna passera vattenflöden med återkomsttider bortom 1 gång per 10 000 år.