Solkraft - en obegränsad energikälla

Solkraft är nyckeln till en framtid med ren energi. Varje dag avger solen långt mer energi än vi behöver för att driva allt på jorden. Därför investerar vi stort i solkraftverk och erbjuder solcellspaket till våra kunder i Finland, Norge och Sverige.

Renewable
Förnybar energi

Solpaneler producerar elektricitet genom att omvandla det ständiga flödet av ljusstrålning från solen till el.

Low emissions
Fri från koldioxidutsläpp

Inga skadliga ämnen släpps ut i luften under produktion av el med solpaneler.

Cost efficient
Låga driftskostnader

Solcellernas process, som förvandlar solsken till el, behöver inget bränsle och har inga rörliga kostnader.

Renare energi

Obegränsad energikälla

Solen producerar mer än tillräckligt med energi för att fylla hela världens energibehov, och till skillnad från fossila bränslen kommer den inte att ta slut på miljarder år. Den enda begränsningen för solkraft som förnybar energikälla är vår egen förmåga att omvandla den till elektricitet på ett effektivt sätt.

Solkraft ren energi

När du använder solceller för att skapa energi släpps inga växthusgaser ut i luften. Och eftersom solen producerar mer energi än vi någonsin kommer att behöva, är solen en mycket viktig energikälla för övergången till ren energi.

Enda bränslet som behövs

När solpanelerna har installerats är driftskostnaderna väldigt låga jämfört med andra former av kraftproduktion. Det krävs inget bränsle, och det betyder att solkraft kan skapa stora mängder elektricitet, utan den osäkerhet och de utgifter som förknippas med att säkra bränsleförsörjning.

 

New contract

Teckna elavtal med fossilfri el

Se ditt elpris och teckna elavtal smidigt på 2 minuter

Solen lyser genom håret på kvinna ute i naturen

Solkraft och miljö

Som en förnybar, koldioxidfri kraftkälla har solkraft en betydligt mindre påverkan på miljön än andra metoder för kraftproduktion. Den påverkan som sker är framför allt kopplad till tillverkning och leverans av de material och metaller som krävs för att tillverka solpanelerna. Placeringen och rengöring av solpanelerna påverkar också miljön. Vi arbetar hårt för att hitta alternativa sätt att rengöra våra solpaneler.

Solar panels

Solcellspaket för hemmet

Bli del av förändringen med ett solcellspaket från Fortum.

New contract

Teckna elavtal med fossilfri el

Se ditt elpris och teckna elavtal smidigt på 2 minuter

Vanliga frågor solkraft

Vad är solkraft?

Solkraft är en metod för kraftproduktion som omvandlar energi från solen till elektricitet. Den använder solpaneler, som ofta monteras på en byggnad eller koncentreras i solkraftsparker, för att möjliggöra en reaktion som omvandlar solens ljusstrålning till elektricitet.

Hur fungerar solpaneler?

Cellerna i solpanelerna förvandlar solsken till likström (DC). En omvandlare förvandlar därefter likströmmen till växelström (AC), som antingen kan användas direkt, matas in i elnätet eller lagras i ett batteri.

Är solpaneler dyra?

Kostnaden beror på hur många paneler man sätter upp och hur/var de installeras men rent allmänt sett blir solkraft billigare för varje år. Solkraft är den viktigaste framtida produktionsmetoden för övergången till ren energi, och allt eftersom den växande produktionen driver ned priserna kommer den bara att öka i betydelse.

Vilka är fördelarna med solkraft

Den viktigaste fördelen är att det är en förnybar och ren energikälla. Solkraften är också skalbar. Det betyder att den kan tillämpas i industriell skala eller användas för att driva ett enda hushåll. När den används i liten skala kan extra elektricitet lagras i ett batteri eller matas tillbaka in i elnätet. Sammantaget avger solen långt mer energi än vi någonsin kommer att behöva. Den enda begränsningen är vår förmåga att omvandla den till elektricitet på ett kostnadseffektivt sätt.

Här hittar du alla våra kraftverk

Nyckeltal för 2021

(inklusive intressebolag)

948

produktionskapacitet MWp

9

parker i Indien och i Ryssland

116

MWp under utveckling