Genom vår strategi så bygger vi en renare värld

Vår vision För en renare värld speglar vår ambition att driva förändringen mot ett utsläppsfritt energisystem och kontinuerligt fokus på resurseffektivitet. För att uppnå detta behöver vi engagera våra kunder och samhället i att driva förändring för en renare värld. Vår roll är att påskynda förändringen genom att omforma energisystemet, förbättra resurseffektiviteten och erbjuda smarta lösningar. På detta sätt levererar vi utmärkt aktieägarvärde.

Människor med cyklar tittar på solnedgången

I ett alltmer komplext energilandskap förändrar vi där det gör störst skillnad

Det är svårt att förutse hur energimarknaderna, teknik och regelverk utvecklas – framtiden är mer osäker och utvecklas snabbare än någonsin. Samtidigt så skapar denna osäkerhet nya affärsmöjligheter för oss. Att jobba med koldioxidminskning ligger djupt inbäddat i vårt DNA och behovet av koldioxidsnål el väntas växa kraftigt när de fossila bränslena inom den närmsta framtiden ska ersättas inom transport- och industrisektorn liksom för uppvärmning och kyla. 2020-talet kommer bli elektrifieringens decennium.

Vi behöver fokusera på att driva förändringen där det gör störst skillnad: motverka klimatförändringarna, ständig förbättring våra verksamheter, skapa värde ur de omfattande investeringar som vi gjort de senaste åren och säkerställa tillväxt inom både befintliga och nya verksamheter.

Förändring som gör skillnad

Tillsammans kan vi förändra

Resan mot en renare värld är inte enkel och vi kan inte göra den på egen hand. Det är tillsammans med våra kunder, samhället och andra aktörer i vår omgivning som inspirerar oss att utveckla nya och bättre lösningar, som vi kan förändra.

Målet är att skapa säker energitillgång, hållbara lösningar för städer, minska den ökade mängden avfall, återvinna och återanvända mer råmaterial samt skapa nya kundlösningar som gagnar både miljön och ekonomin.

Tillsammans omvandlar vi hela energisystemet, på resan mot en renare värld.

Våra strategiska prioriteringar

Arbeta systematiskt med kontinuerlig förbättring och ökad flexibilitet

Säkerställ resultat i toppklass och ha fokus på kassaflöde och ett effektivt användande av balansräkningen.

Säkerställa lönsamheten från gjorda investeringar och optimering av affärsportföljen

Öka aktieägarvärdet från Uniper.
Optimera vår affärsportfölj utifrån rådande förutsättningar.

Driva fokuserad tillväxt i hela värdekedjan för el

Växa inom CO2-fri kraftproduktion och utveckla värdeskapande erbjudanden och lösningar för kunder.

Skapa en grund för nya affärsområden som har stor framtida potential

Skapa nya betydelsefulla intäktsströmmar som inte är beroende av elprisets utveckling.
Bygg på storskalighet och synergier med nuvarande verksamheter och kompetenser.