Fortums strategi är att driva förändringen för en renare värld

Fortum strategi 2020

Fortum är ett europeiskt energiföretag som driver förändringen för en renare värld. Det gör vi genom att förse kunder och samhällen med ren energi och hållbara lösningar. Vår roll är att säkerställa trygg energiförsörjning och en snabb och pålitlig övergång till en koldioxidneutral ekonomi. Fortums kärnverksamhet finns i Norden och består av fossilfri elproduktion, elförsäljning, fjärrvärme samt återvinnings- och avfallslösningar. Vi håller på att se över vår strategi till följd av förändrade förutsättningar.

I den omställning som krävs för att bromsa klimatförändringarna har Fortum en god utgångspunkt för att ta vara på möjligheterna i denna förändring. För att lyckas måste klimatomställningen balansera hållbarhet, rimliga priser och en trygg energiförsörjning. Detta kommer, utöver fossilfria energikällor, också kräva utbyggd energilagring och andra flexibla lösningar för att leverera försörjningstrygghet och minska koldioxidutsläppen även inom industri, transport, värme och kyla. Sett till våra styrkor kommer vår framtid att drivas av fossilfri kraftproduktion, en koldioxidneutral verksamhet och genom att möjliggöra en minskning av fossila utsläpp både från kunder och samhället i stort.

Fortums strategi är att driva omställningen till ren energi. I linje med målen i Parisavtalet har vi som mål att vara koldioxidneutrala senast 2050, med ambitiösa halvtidsmål.

Den 21 september 2022 meddelade vi att vi har gått med på att sälja vår andel i Uniper till den tyska staten. Den överenskomna transaktionen är föremål för myndighetstillstånd och Unipers extra bolagsstämma. Försäljningen förväntas för närvarande fullföljas vid årsskiftet 2022. Läs mer om avtalet

Fortums förutsättningar och verksamhetsmiljö har förändrats drastiskt under 2022 på grund av Rysslands krig i Ukraina. Vi följer alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive sanktioner, och förbereder oss för olika scenarier. Vi har stoppat alla nya investeringsprojekt i Ryssland och tillhandahåller ingen ny finansiering till våra ryska dotterbolag. Vi befinner oss i processen för att genomföra en kontrollerad exit från den ryska marknaden, med potentiell försäljning av den ryska verksamheten som det föredragna alternativet.

På kort sikt är Fortums prioriteringar att slutföra försäljningen av Uniper, lämna Ryssland och säkerställa koncernens likviditet på den mycket turbulenta energimarknaden med höga priser och hög volatilitet.

Med tanke på den rådande osäkerheten och energikrisen i Europa kommer Fortum, som ett nästa steg, att se över sin strategi med huvudfokus på hållbar kraftproduktion, försörjningstrygghet och prisvärd energi. I dessa tider behövs Fortums fossilfria produktionstillgångar mer än någonsin.