Vår strategi

Med vår uppdaterade strategi kommer vi att fortsätta driva förändringen för en renare värld. Vi vill säkerställa en snabb och pålitlig övergång till en koldioxidneutral ekonomi genom att förse kunder och samhällen med ren energi och hållbara lösningar.

Fortum strategi 2020

I linje med EU:s ambition och målen i Parisavtalet har vi som mål att vara koldioxidneutrala senast 2050, och redan 2035 i våra europeiska verksamheter.

Utsläppen av växthusgaser måste minska inom alla sektorer. Tillsammans med Uniper är vi nu ett stort europeiskt energi- och gasföretag och vi har ett bra utgångsläge för att driva övergången till en koldioxidneutral ekonomi. Vi har som ambition att ha en ledande position i omställningen genom att använda vår vätgaskompetens för att hjälpa industri- och infrastrukturaktörer att fasa ut sina fossila insatsvaror och bränslen.

Markus Rauramo, CEO, Fortum

Markus Rauramo, vd och koncernchef, Fortum Group:

”Jag är särskilt glad över att vi, som stor internationell energikoncern, har satt nya ambitiösa klimatmål. Med vår strategi vill vi driva övergången till ren energi och samtidigt leverera hållbara ekonomiska resultat.”

Den uppdaterade strategin för Fortum Group har fyra strategiska prioriteringar:

  1. Ställa om vår egen verksamhet till att bli koldioxidneutral
  2. Växa och bli starkare inom fossilfri kraftproduktion
  3. Dra nytta av vår starka position inom gas för att möjliggöra den europeiska energiomställningen
  4. Ingå partnerskap med industri- och infrastrukturoperatörer.
Energi för en renare värld