Det här är Fortum

Fortum är ett ledande energibolag som utvecklar och erbjuder våra kunder lösningar inom el, värme, kyla, återvinning och avfallshantering. Vi tillhandahåller också tjänster för andra företag i energibranschen.

Vi driver förändringen mot en renare värld

Energi har alltid varit en bidragande faktor i människans utveckling och vårt moderna liv kräver mer energi än någonsin. Fokus på att minska koldioxidutsläppen har funnits i Fortums DNA under årtionden. Våra koldioxidutsläpp är redan bland de lägsta inom den europeiska elkraftsproduktionen. Vi säkerställer en snabb och pålitlig omställning till en koldioxidneutral ekonomi genom att tillhandahålla kunder och samhällen ren energi och hållbara lösningar.

Hos oss på Fortum

Vi har ungefär 9 000 medarbetare som är engagerade i frågor om hållbarhet, energi och cirkulärekonomi. Hos oss på Fortum sätter vi våra medarbetare främst, och personalens säkerhet och välbefinnande är mycket viktigt för oss. Alla våra aktiviteter bygger på våra värderingar nyfikenhet, ansvar, integritet och respekt och styrs av vår uppförandekod.

Vi vill bedriva verksamhet på ett sätt som våra medarbetare kan vara stolta över

Här hittar du alla våra kraftverk

AU16

För dig som investerare

Är du intresserad av att investera i Fortum? Här kan du läsa mer om varför det är en bra idé.

AU20

Finansiell information

Här kan du läsa mer om våra finansiella resultat.