Blogg

Vindkraftsutredning missar målet

15 maj 2023, 16:27 Reading time: 2 minutes

Nu börjar det röra på sig i vindkraftsfrågan, men rör det sig tillräckligt snabbt och i rätt riktning?

Kalax vindkraftpark i Finland

Miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari har nu mottagit en utredning om kommunernas incitament för att acceptera utbyggnad av vindkraft, och startar nu också en utredning som ska komma med förslag för att underlätta utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Det är bra och kan ses som ett tecken på att tidigare politiska låsningar börja släppa. Vi kommer att behöva en omfattande utbyggnad av vindkraft, likväl som annan produktion, om vi genom elektrifiering av industri och transporter radikalt ska minska vårt klimatavtryck.

Tyvärr finns det smolk i glädjebägaren. Ett exempel är att incitamentsutredningens särskilda utredare Ulrika Liljeberg själv bedömer att de förslag som nu lagts fram inte kommer att öka kommunernas vilja att tacka ja till ny vindkraft. Det finns bra förslag i utredningen, som att ge ekonomiskt stöd till kommunernas planering och att skapa en bättre regional planering för ny produktion. Men faktum kvarstår att kommunerna förväntar sig att få ta del av vinsterna från produktionen och dit känns vägen fortfarande lång. Utredningen har inte haft mandat att föreslå lösningar där kommunerna får del av exempelvis fastighetsskatten. Risken är nu överhängande att kommunerna väljer att avvakta med att tillåta ny vindkraft i förhoppningen om att det längre fram kommer beslut där de får del av vindkraftens resultat.

Dödläget måste snabbt brytas. Vi på Fortum tycker att kommunerna bör få del av vinsterna genom fastighetsskatten. Kostnaderna för att ersätta kommunerna bör delas mellan staten och vindkraftsbolagen eftersom det är ett starkt samhällsintresse att öka elproduktionen samtidigt som kostnaderna för ny produktion måste ner. Det finns en gräns för hur stora ersättningar enskilda vindkraftsprojekt kan bära. Blir kostnaden för hög blir det helt enkelt ingen ny produktion. Dyra projekt leder dessutom till att kostnaderna för elen blir så höga att svensk industri inte klarar internationell konkurrens.

På lite längre sikt kommer havsbaserad vind att spela en avgörande roll för Sverige. Det är därför mycket bra att regeringen nu tillsätter en utredning som ska underlätta utbyggnaden. Det är avgörande att minska riskerna i projekteten och därmed minska kostnaderna. Utredningen ska lägga fram sina förslag i mars nästa år. 

Förhoppningsvis går vi nu in en ny tid utan politiska låsningar kring vilka kraftslag elsystemet ska byggas på. Målet måste vara ett system som kan leverera all den el som elektrifiering och omställning till ett fossilfritt samhälle kräver.

Lärdomar från Finland på Power Hour

Den 11 maj arrangerade vi på Fortum Power Hour tillsammans med Finlandsinstitutet. Temat var ”Hur ökar vi acceptansen för vindkraften – färska utredningsförslag och lärdomar från Finland". I panelen deltog bland andra Ulrika Liljeberg, särskild utredare för incitamentsutredningen, samt Heidi Paalatie från den finska vindkraftsföreningen som berättade hur Finland arbetar med att stärka den lokala acceptansen.

Det blev ett lärorikt och intressant samtal med många insikter, bland annat dessa:

  • Panelen var enig om att regeringen bör gå vidare med förslag som ger svenska kommuner liknande incitament som i Finland där kommunerna får 100% av fastighetsskatten, något som har ökat acceptansen betydligt.
  • Likaså var panelen enig att lokal acceptans inte kan köpas, det krävs dialog och förståelse för målkonflikter.
  • I de elektrifieringsplaner som ska ta Sverige till netto noll-utsläpp kommer alla fossilfria kraftslag att behöva byggas ut, så vi behöver som samhälle klara av att lösa ut denna konflikt.