Blogg

Vad innebär EU:s taxonomi för svensk vattenkraft? Fortum reder ut med Emma Wiesner

06 april 2021, 10:51

Emma Wiesner och Jens Bjöörn

När Emma Wiesner klev in som ny Europaparlamentariker för Centerpartiet i början av året var det med energipolitiken som en av hjärtefrågorna. Nu är EU mitt uppe i förhandlingar om ny taxonomi, som ska fungera som ett verktyg, för att klassificera vilka investeringar som är miljömässigt hållbara – något som riskerar att slå mot svensk vattenkraft. Emma Wiesner har med sitt brinnande engagemang hamnat mitt i samhällsdebatten om vad taxonomin innebär för den svenska elproduktionen. Därför bjöd vi på Fortum in Emma till ett samtal för att förklara hur arbetet om taxonomin går till i EU.

Tanken med taxonomin är egentligen god, då det ger finanssektorn gemensamma riktlinjer på hållbara investeringar. Men kraven som ställs är långt ifrån verkningsfulla eller önskvärda med hänsyn till de lokala biologiska förutsättningarna, vilket nu gör att svensk vattenkraft riskerar att inte längre räknas som hållbar. Dessutom skulle kraven på vattenregleringen minska vattenkraftens förmåga att balansera kraftsystemet – vilket behövs när vi har väderberoende vind- och solkraft i systemet. Förslaget riskerar även att slå mot det de svenska elnäten eftersom det enbart omnämner stamnätet, men inte distributionsnäten som är grundbärande av fossilfri el i Sverige. Det är alltså mycket som står på spel för svensk vattenkraft.

Fortum arbetar redan idag för en samordnad miljöanpassning av vattenkraften som ska resultera i största möjliga nytta för vattenmiljön och samtidigt säkerställa en effektiv tillgång till el. Vi har tidigare bland annat lyft fram att kraven som skulle ställas på vattenkraften för att räknas som hållbar skulle innebära miljöanpassningar som ställer högre krav än dagens EU-regelverk och vi ser hellre att man jobbar med redan befintliga lagar och regelverk för att kunna ställa om till en framtid med ren energi. Med hårdare regler blir det svårare att bedriva vattenkraft på ett hållbart sätt.

Emma Wiesner, Europaparlamentariker (C) och energiingenjör och Jens Bjöörn, senior manager för Public Affairs på Fortum, reder tillsammans ut vad taxonomiförslaget innebär och betyder för såväl Fortums del som Sveriges, och varför Emma som Europaparlamentariker tycker att det här är en viktig fråga.

Vad innebär EU:s taxonomi för svensk vattenkraft?