Blogg

Så turistar du hållbart

03 maj 2022, 20:30

Man springer över hängbro

Det är lätt att få uppfattningen att det mest hållbara vi kan göra är att sluta resa helt och hållet. Men är det egentligen rimligt? Vi tog ett snack med Jeppe Klockareson, en av Sveriges ledande experter inom hållbar turismutveckling.

I princip alla typer av resor har någon slags klimatpåverkan. Men i koldioxidutsläppens strålkastarljus är det lätt att glömma bort de sociala, affärsmässiga och kulturella aspekterna av vårt resande.

Jeppe Klockareson arbetar med hållbar turism på många olika fronter, både som föreläsare, destinationskonsult och utbildare vid yrkeshögskolan. Hans filosofi är att resor ska bidra med så mycket positiva effekter som möjligt för platsen man besöker – med försök att minimera de negativa. Samtidigt finns det förstås vissa resor som är större klimatbovar än andra.

– De mest klimatskadliga resorna är kryssningar som sker där resenären först sätter sig på flyget till ett land och hoppar på en kryssning – för att sedan flyga hem igen. Här har vi utsläpp för både flyget och kryssningen, samt avfallet som genereras på själva kryssningen och som sedan riskerar att hamna i haven – vilket händer oftare än vi tror. Lägg därtill att kryssningsindustrin sällan har någon positiv lokalekonomisk effekt på platserna de besöker och ofta kommer med stora volymer besökare på en gång på en liten yta. Därav blir det lite positiva effekter.

Jeppe Klockareson ser däremot inte att flygförbud är en framkomlig väg för att rädda klimatet.

– Nej, så enkelt är det inte. Det har pandemin dessutom vittnat om, där vi såg en ganska liten nedgång i utsläppen trots att flyget i stort sett stannade av. Men ja, flyget har en stor klimatpåverkan, och den kan vi inte bortse ifrån. Vi måste helt klart begränsa vårt flygande.

Så hur ska man tänka kring flyget tycker du?

– En flygresa anser jag vara befogad om det är så att resan i sig ger positiva effekter för resenären och platsen man besöker. Här menar jag att resenären kan lära sig om andra kulturer och få nya perspektiv, samtidigt som man kan bidra till att finansiera bevarandeåtgärder kopplat till kultur, miljö och biologisk mångfald. Kommer du till en plats med lokalägda hotell som samverkar med andra lokala entreprenörer så att det finns en ekonomisk vinning för lokalsamhället så är detta självklart positivt.

Om jag ändå vill resa med all-inclusive-paket, hur kan jag veta vad som är bättre eller sämre ur ett hållbarhetsperspektiv? Vad ska man titta efter?

– All-inclusive som koncept framställs ofta som något ont och negativt, men detta är fel. Det kan faktiskt vara positivt ur ett hållbarhetsperspektiv. Utan tvekan kan all-inclusive utarma det lokala näringslivet på plats, men behöver inte göra det. Föreställ dig istället ett all-inclusive-koncept som drivs på ett miljömässigt sätt och bygger på att all personal är lokalanställd med avtalsenliga löner och schyssta arbetsförhållanden, där alla tjänster, varor och produkter till verksamheten köps in från lokala entreprenörer, och där du som gäst kan välja att inta ett par av dina måltider utanför ditt resort på lokalägda restauranger. Då bidrar helt plötsligt detta till många viktiga ekonomiska effekter på destinationen.

Är det ett problem att man går så mycket på pris?

– Ja, lägsta pris är sällan en kvalitetsstämpel och bidrar inte med mycket positivt inom hållbarhet. Ska jag då med min begränsade budget känna mig som en bov om jag vill ta med mig familjen till solen och värmen? Nej det tycker jag inte, men överväg då vad du vill få ut av det och vad du vill bidra till. Kanske vi ska spara ett år till och åka nästa år istället – och då lägga pengarna på något som kanske känns lite bättre? Men valet är individens och jag tycker inte man ska känna sig som en dålig människa om man gör detta val. Så länge du undersöker, ställer frågor och kan ta ett informerat beslut så ligger ansvaret på dig.

Vad är det viktigaste att tänka på när det gäller inrikesturismen?

– Fortsätt att resa inrikes i vårt avlånga land. Vi har så mycket fantastiskt att uppleva och se. Jag anser däremot att man ska planera sitt resande och tänka igenom vad man vill få ut av resan – men också vad man vill bidra till. Den stora anstormningen under pandemin har blottat de brister som finns, och vi ser nu effekterna av ”överturism” även här. Naturligtvis ligger ansvaret primärt på destinationerna men som resenär kan jag göra mitt.

Hur kan man som resenär bidra till en bättre situation?

– Vi behöver sprida ut oss – och då menar jag på flera platser, över större ytor och över årets alla månader. Alla årstider har något unikt att erbjuda och detta behöver vi bli bättre på att se och berätta om. I nuläget menar jag att denna säsongsvis belastning är den största utmaningen och den kan inte bara lösas av resenären, utan här måste destinationerna vara aktiva i sin planering. Resandet i Sverige är också starkt förknippat med bilturism, och detta är så klart också en utmaning som inte privatresenären kan lösa själv. Ska vi kunna fortsätta att resa här hemma på det sätt som utvecklingen sett ut de senaste åren så måste också politiken och beslutsfattandet rimma överens med detta så att strukturerna och resurserna kommer på plats.

Du har utbildat många av morgondagens turismarbetare. Vad är ditt främsta budskap till dem?

– Utmana, involvera er och var en del av lösningen. Gamla strukturer och tankesätt har lett oss till var vi befinner oss i dag. Detta måste förändras, och det måste förändras snabbt. En turism som utvecklas på ett hållbart sätt kan och ska bidra till att skapa bättre platser att leva, bo och verka på, och gör det detta så blir det också en bättre plats att besöka och uppleva. Detta är nyckeln och det är mitt budskap som jag hela tiden uppmanar till. Jag brukar säga att en resa som inte bidrar till att du lär dig något nytt sällan är nödvändig att göra. Travel like you mean it! Res på riktigt och bidra till en positiv global samhällsutveckling. Resandet är en del av problemet utan tvekan, men det är också en del av lösningen. Avstå alltså från resor som inte medför några positiva effekter men genomför de som bidrar till detta. Det kommer gynna platsen och det kommer att ge dig en mycket mer kvalitativ och genuin upplevelse.

Fortums kundprogram

Anta klimatutmaningar - sänk elräkningen

  • Teckna avtal och gå med i programmet.
  • Anta våra klima­tut­ma­ningar.
  • Njut av en lägre elräkning.
Teckna avtal och gå med!

Få koll på elen och sänk dina kostnader

Mitt Fortum - allt om din el

  • Följ och jämför din elanvändning
  • Se och betala fakturor
  • Skräddarsy ditt elavtal med våra tilläggstjänster
  • Ladda ner appen för flest funktioner!
Läs mer och logga in