Blogg

Säkerhet och hållbarhet i fokus

01 augusti 2022, 02:51

Flicka och pappa bygger med leksaker

Inom EU omfattas leksaker av strikta lagar och regler gällande bland annat kemikalier och säkerhet. Vi lät Jennifer Rydén, vd på branschorganisation Lek & Babybranschen, reda ut begreppen.

Hur jobbar den här branschen med hållbarhet?

– Branschen generellt arbetar bra med hållbarhet – det är något som man tar på ett allt större allvar. Det handlar om allt från att leksaken ska vara hållbar och säker, men man ser även över hela ledet kring hur man tillverkar, transporterar och återvinner produkter, kartonger och batterier. Leksaker som säljs i EU får inte innehålla ämnen som är farliga och som barn kan utsättas för.

Var det inte bättre förr?

– Nej. Tack vare strikta säkerhetsstandarder och provningar har leksaker som säljs i EU aldrig varit säkrare. Få människor inser hur stränga reglerna för leksaker faktiskt är – faktum är att en plastsked som barn låtsasmatar sin docka med omfattas av strängare regler än en riktig plastsked som ett barn använder när det äter. Det är dock fortfarande viktigt med marknadskontroller för att stoppa oseriösa företag som inte tar säkerheten på allvar och sätter undermåliga produkter på marknaden.

Hur ska man som konsument veta ifall leksaken är säker och giftfri?

– Alla ämnen som seriösa leksakstillverkare använder är godkända för leksaker och används ofta på grund av sina säkra egenskaper. Branschen har en lång historik av säkerhet och fortsätter att investera stora belopp i forskning och utveckling för att garantera säkerheten för produkterna och för att se till att det inte finns någon hälsorisk kopplad till de kemikalier som används. Bara för att en leksak kan innehålla ett visst ämne innebär det inte heller att barnet kommer att utsättas för detta ämne. Så länge som det inte finns någon exponering, finns det heller ingen risk.

Hur skiljer sig EU från resten av världen?

– Konsumenten kan vara säker på att leksaker som säljs i Europa uppfyller strikta säkerhetsstandarder. Seriösa tillverkare ser det som sitt självklara ansvar att garantera säkerheten för leksakerna de producerar. Men det är viktigt att man tar reda på vem man handlar av när man köper via nätet – det kan till exempel vara svårt att se var e-handeln har sin bas ifall sidan är översatt till svenska. Men köper du leksaker från en näthandel utanför EU är det inte säkert att leksaken har producerats enligt de gällande lagarna, och kan därför vara farlig för barnet. Köper man som konsument direkt från exempelvis Kina, så är man dessutom importör och är då ansvarig om en olycka skulle ske.

Kan man se en trend bort från beroendet av Kina som producent?

– Kina är fortfarande den land där flest leksaker produceras. Men många leksakstillverkare börjar titta på andra lösningar, dels för att kostnaden i Kina har gått upp, dels ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är dock inte alltid enkelt att flytta produktionen, så Kina kommer att vara ett viktigt land även framöver. Vi kommer säkert se en förändring på sikt.

Hur ska man tänka som förälder?

– Föräldrar kan hjälpa sina barn att leka säkert genom att alltid köpa leksaker från pålitliga återförsäljare, välja lämpliga leksaker, se till att leksaken används på rätt sätt, övervaka leken – och förstås hålla småbarn borta från leksaker som är avsedda för äldre barn. Att bara titta på en produkt med blotta ögat för att avgöra om en leksak innehåller skadliga ämnen går inte. Men var uppmärksam på att den inte är trasig, eller luktar konstigt. En bra riktlinje är att titta efter den europeiska CE-märkningen.
 

Våra olika elavtal

Hitta rätt elavtal för just dig

  • Elavtal för olika livssituationer
  • Alltid 100% fossilfritt
  • Certifierade enligt Schysst elhandel
Jämför elavtal

Miljöpaketet: 45 kr/mån + 6,9 öre/kWh

Rådgivning och el från förnybara källor

  • 100% el från förnybara energikällor (sol, vatten eller vind)
  • Du bidrar med 100 kr/år till Håll Sverige Rent
  • Energirådgivning så att du kan använda elen på ett mer effektivt sätt
Läs mer om Miljöpaketet