Blogg

Städa miljövänligt

30 september 2021, 12:45

Women cleaning bathroom

Osäker på innehållet? Välj Svanen! Svanenmärkningen säkerställer att de produkter vi köper har klarat av tuffa miljögranskningar. Men vilka kriterier innehåller märket och varför ska man välja just Svanen? Vi tog ett snack med rådgivare Hedvig Bergqvist.

Hur viktigt är det egentligen att välja rengöringsmedel och tvättmedel ur miljösynpunkt?

– Väldigt viktigt skulle jag säga. Vi utsätts varje dag för tusentals kemikalier från vanliga konsumentprodukter – kemikalier med mycket skilda hälso- och miljöprofiler. Kan vi välja produkter med en bättre hälso- och miljöprofil så gör det såklart en betydande skillnad då volymerna är så stora. Rengöringsmedel och tvättmedel är ett bra exempel på konsumentprodukter som säljs i mycket stora volymer.

– Parametrar som är viktiga att titta på är de ingående ämnenas egenskaper så som nedbrytbarhet, bioackumulerbarhet och giftighet för vattenlevande organismer. Vi vill alltså ha produkter där kemikalierna snabbt bryts ned till mindre beståndsdelar, inte anrikas i organismen och inte heller är giftiga när de når vattendragen och haven.

Varför ska man leta efter Svanenmärkningen? Vad får jag då?

– Då får du en produkt där någon har funderat på och anpassat produkten till att göra ett mindre avtryck på både hälsa och miljö. Man kan dela in vårt arbete i fyra punkter:

  1. Miljökraven för en Svanenmärkt produkt innehåller begränsningar för mängden ämnen som är skadliga för miljön och mängden ämnen som inte är nedbrytbara i naturen. Kraven omfattar inte bara formuleringen utan ser även till att produkten har en tillfredställande rengörande effekt och har tydliga konsumentanvisningar så som dosering.
  2. En annan viktig global fråga med stor miljöpåverkan är hållbar utvinning av förnybara råvaror. Svanen ökar medvetenheten om den här frågan genom information och policykrav och produkterna får till exempel endast innehålla hållbart producerad palmolja.
  3. Hälsorelaterade krav på produkten ställs inom områden som parfymer, konserveringsmedel och ämnen som klassas som sensibiliserande. Det är även ett fullständigt förbud mot cancerogena, mutagena och reprotoxiska ämnen. Även vissa särskilt problematiska ämnen som SVHC-ämnen och ämnen på EU:s lista över misstänkt hormonstörande ämnen är helt förbjudna.
  4. Vi ställer även krav på förpackningen där vi säkerställer en optimerad återvinningsdesign, ställer krav på återvunnet material samt begränsar användningen av förpackningsmaterial så att inte onödigt förpackningsmaterial används.

Vad är skillnaden mellan Svanen och EU-blomman, EU Ecolabel?

– Visst finns det vissa mindre skillnader men båda märkningarna är så kallade typ 1-märkningar vilket enkelt betyder att de styrs av standarden ISO 14024. Båda märkningarna är oberoende, jobbar enligt livscykelperspektiv och tar en helhetssyn när kriterierna tas fram.

Om man är osäker, vilka ingredienser kan man titta efter som är giftiga?

– Är man osäker så tycker jag att man ska välja en produkt med en miljömärkning så som Svanen, EU-blomman eller Bra Miljöval – då har någon annan gjort jobbet och godkänt formuleringen. Då kan du som konsument känna dig trygg med sitt köp. Annars kan man titta efter vissa konserveringsämnen, till exempel CMIT och MIT som är särskilt problematiska. Man kan även välja parfymfritt då många parfymer innehåller både hälso- och miljöskadliga ämnen.

Läs mer om Svanens kriterier för rengöringsmedel här!

Små insatser för klimatet

Nu kan du nu sänka din elräkning genom att anta våra klimatutmaningar. Det kan bland annat handla om att plocka skräp på promenaden eller duscha snabbare. Som tack så tjänar du 24 timmar el, timmar som vi drar av från din elräkning. Först behöver du bli kund hos oss på Fortum.

Teckna elavtal     Läs mer om utmaningarna