Blogg

Miljömärkningar hjälper konsumenter välja rätt

01 oktober 2021, 12:55

Man cleaning the oven

Föreningen Sveriges Konsumenter har under 2020-2021 genomfört en EU-finansierad studie tillsammans med sina systerorganisationer i Danmark och Finland. Projektet gick under namnet NordQual – Nordic Consumer Testing of Dual Quality and Misleading Branding Strategies.

166 olika rengöringsprodukter från de tre länderna testades och analyserades – dels utifrån effekt, men också utifrån vilken information som finns på förpackningarna.

Slutrapporten fick bära namnet ”Challenges to consumers in choosing cleaning products”, och säger en del om vad som framkom under arbetets gång.
Här är några fynd i korthet:

  1. 7 av 30 produkter som var identiska i de olika länderna visade sig vara av helt olika kvalitet. Förekomsten av miljö- och allergimärkningar var också olika på de olika marknaderna.
  2. Labbtester visade att vissa produkter helt enkelt inte funkar. Framförallt var flera tvättmedel lika effektiva som att tvätta med vanligt vatten.
  3. Trots att det finns skonsammare alternativ innehöll många av produkterna kemikalier som kan vara skadliga för hälsa eller miljö.
  4. EU-lagstiftningen kräver bara att vissa ingredienser listas på förpackningarna, medan resten kan presenteras online. Det fanns dock många brister här. Endast 10 procent av de 166 testade produkterna listade samtliga ingredienserna på förpackningen.
  5. Greenwashing tycks vanligt. Studien visade att flera produkter gav gröna löften som var luddiga och svårtydda. Andra marknadsförs som ”gröna” men erbjuder låg kvalitet och effekt, vilket riskerar att skada miljömärkningarnas seriositet.
  6. Varningstexter om miljöfarliga ämnen eller olycksrisker var generellt ofta dolda i finstilt text som blev allt mer svårtydd ju fler språk som samsades om utrymmet på förpackningen.

Studiens författare poängterar att de mest välkända miljömärkningarna är viktiga instrument för att hjälpa konsumenterna till bättre val.

Läs även vår intervju med Hedvig Bergqvist, rådgivare på Svanen.

Små insatser för klimatet

Nu kan du nu sänka din elräkning genom att anta våra klimatutmaningar. Det kan bland annat handla om att plocka skräp på promenaden eller duscha snabbare. Som tack så tjänar du 24 timmar el, timmar som vi drar av från din elräkning. Först behöver du bli kund hos oss på Fortum.

Teckna elavtal     Läs mer om utmaningarna