Blogg

Mänskliga faktorn torrlade åsträcka

jonas.morian@fortum.com 18 juni 2020, 16:50

I veckan skedde av misstag en oplanerad stängning av Fortums damm i Väljeån, norr om Ljusdal. Under de c:a två timmar som dammen var stängd torrlades åsträckan nedanför, vilket tyvärr orsakat skada på det lokala fiskbeståndet.

Den exakta omfattningen på skadan är inte klar än, men detta kommer vi att utreda. Klart är att en del av den fisk som fanns i fåran överlevde i sänkor, inte minst genom snabba insatser från närboende. Andra kan helt enkelt ha följt med vattnet ut i sjön nedanför.

Fortum är en av flera fiskerättsägare i fiskevårdsområdet och vi står således bakom både förvaltning och utveckling av fisket i aktuellt område.

Vad som förorsakade stängningen var ett mänskligt misstag. Av ännu oklar anledning stängde en person dammens utskov helt, istället för hålla miljödomens minimitappning. Det här är djupt olyckligt och går emot Fortums rutiner för ansvarsfull hantering av dammar och villkor. Vi beklagar innerligt det inträffade och de skador på fiskbeståndet som uppstått. Fortum kommer självklart att utreda detta vidare, vidta åtgärder för att något liknande inte ska hända igen – och vill gärna samarbeta med Ljusdals fiskevårdsområde och länsstyrelsen om insatser för att beståndet av Storsjööring i området ska bli starkt och beständigt igen.

Fortum har fått många frågor och kommentarer om denna händelse i sociala medier, inte minst på vår öppna Facebook-sida. Där har det förekommit uppgifter om att vi medvetet tagit bort kritiska inlägg. Det vill vi vara tydliga med inte stämmer. Dessvärre är det, i synnerhet om man besöker Facebook-sidan från en dator snarare än mobiltelefon, ibland svårt att se alla kommentarer från besökare. Detta beror på hur Facebook designar företagssidor och är inget som Fortum styr över.

Vår policy är att vara öppna, välkomna såväl frågor som kritiska synpunkter – och alltid finnas till hands med svar.

I samband med det finns det också skäl för oss att vara självkritiska mot att de boende som upptäckte stängningen av dammen inte kunde hitta något journummer till Fortum för att omedelbart rapportera det. Så ska det självklart inte vara. Det här är något vi kommer att åtgärda så fort som möjligt – nya skyltar är redan beställda.

Jonas Morian, kommunikationsansvarig Fortum Hydro
jonas [punktum] morian [snabel-a] fortum [punktum] com
0705-64 19 84