Blogg

”Man måste minska kostnaderna för elkunderna”

05 november 2022, 01:01

Betyg i appen

Dagens höga elkostnader slår hårt mot många svenska hushåll. Men vad är det som ligger bakom de skenande priserna och vad kan vi göra åt det? Vi pratade med en expert för att ta reda på hur framtiden kan se ut.

I och med att Sverige har avvecklat en stor andel planerbar elproduktion, framförallt kärnkraft i södra Sverige, samtidigt som vi har byggt allt fler utlandskablar så har våra elpriser blivit allt mer sammankopplade med den betydligt mer fossilberoende europeiska elmarknaden. I samband med att Rysslands president Vladimir Putin invaderade Ukraina startade han även ett energikrig mot Europa genom att strypa tillförseln av naturgas till hela den marknaden.

– Till skillnad från för några år sedan är vi idag mer exponerade för den europeiska elmarknaden. Tidigare var den svenska kraftbalansen så stark att vi ”höll emot” de europeiska priserna från att sprida sig fullt ut till oss. Risken för fysisk bortkoppling är fortfarande ganska liten, det är framförallt de höga priserna som är problemet och som vi nu tillsammans måste hjälpas åt att minska, berättar Anton Steen som är chef för samhällskontakter på Fortum.

Politikernas åtgärder

I detta läge, precis efter ett val där debatterna till stor del handlat om energifrågor och elpriser, är det naturligt att undra vad politikerna kan tänkas göra åt den nya situationen. Anton Steen säger att man på Fortum identifierat en rad åtgärder man kan vidta under den kommande tiden.

– Det första är att minska kostnaderna för elkunderna, till exempel genom att slopa momsen och elskatten och genomföra de högkostnadsskydd som är planerade. Sedan borde man satsta betydligt mer på kampanjer för energibesparingar, säger han och utvecklar sitt resonemang:

– Under oljekrisen på 70-talet gick man ut med stora statliga informationskampanjer om hur man som hushåll kan spara el. Det fick väldigt stor effekt då och det skulle vi kunna göra igen. Men det behövs information till hushållen. Färska studier visar att om vi tillsammans kan minska elanvändningen med 10 procent så kan vi halvera elpriserna.

Spara som kund

Anton Steen menar att det kunderna själva kan göra för att både lindra sina egna kostnader och samtidigt hjälpa systemet är att dels flytta elanvändningen till tidpunkter då trycket på elnätet inte är så hårt, dels se över hur man varaktigt kan sänka elanvändning över vintern.

– Det mest effektiva du kan göra är att spara på värme och varmvatten. Dra ner värmen en grad och ta kortare och svalare duschar. Sen kan du hjälpa till ännu mer genom att minska elanvändningen de mest ansträngda timmarna på morgonen och kvällen. Kör tvätt och disk på natten om möjligt. Om man har förutsättningarna att styra sin elanvändning så kan man gynnas av att ha ett så kallat timprisavtal, där man betalar det aktuella timpriset. En medveten konsument som aktivt styr sin elanvändning till tider på dygnet med lägre priser kan alltså spara en del pengar på det.

Har du hittat det bästa elavtalet för dig? Se våra aktuella erbjudanden!

Han understryker att mer varaktiga åtgärder måste till för att det ska hålla i det långa loppet, eftersom ytterligare elektrifiering, sannolikt mer än en fördubbling av elanvändningen, är det viktigaste verktyget i klimatomställningen.

– Det vi på Fortum framförallt gör är att vi optimerar elproduktionen från våran vatten- , kärn- och vindkraft så att minskar riskerna för oplanerade stopp. Vi investerar också kraftigt i ny elproduktion: ny kärnkraft i Finland, uppgraderingar i den svenska vattenkraften och i 380 MW ny vindkraft som kommer i drift nästa år, säger Anton Steen.

Anton Steen, Chef för samhällskontakter, Fortum Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du hittat det bästa elavtalet för dig? Se våra aktuella erbjudanden!

 

Våra olika elavtal

Hitta rätt elavtal för just dig

  • Elavtal för olika livssituationer
  • Alltid 100% fossilfritt
  • Certifierade enligt Schysst elhandel
Jämför elavtal