Blogg

Ljusa utsikter för solkraft i Norden

25 maj 2023, 10:22 Lästid: 1 minuter

Soligt

Det gångna året blev ett ljust år för solenergi, enligt SolarPower Europes* årliga EU Market Outlook-rapport. I hela EU ökade solpanelinstallationerna med 47 procent jämfört med föregående år. Totalt installerades 41 GW ny solcellskapacitet i Europa, vilket är ett nytt rekord.

Av dessa består 60 procent av solpaneler på tak medan 40 procent av EU:s solenergi produceras av storskaliga solparker på marken. Och produktionen av solenergi i Europa ökar. Enligt SolarPower Europe kommer solenergi år 2023 att täcka cirka 8 procent av EU:s elbehov.Stor potential i Norden

Fortum har stor erfarenhet av att producera solenergi och deläger flera solcellsanläggningar i Indien. Även i Norden är förutsättningarna för solenergi lovande. Därför utvecklar vi solcellsanläggningar även på vår hemmamarknad. Antalet solkraftsprojekt i Norden växer stadigt. Sverige och Danmark har redan passerat den årliga byggtakten på 1 GW och SolarPower Europe uppskattar att elproduktion från solkraft kommer att nå en gigawatt i Finland till 2025.

- Solkraft är en viktig del av ett balanserat energisystem och spelar en avgörande roll för att minska koldioxidutsläppen i våra samhällen. Det finns en betydande potential för tillväxt inom solenergi i Norden och Fortum satsar på att skala upp utvecklingspipelinen för sol och vind, säger Toni Kekkinen, chef för sol- och vindkraft på Fortum.

*SolarPower Europe är en branschorganisation som representerar över 280 organisationer inom solenergisektorn.
Läs EU Market Outlook for Solar Power 2022-2026


 

Har du mark att upplåta för en solpark?

Vi söker nya områden för att etablera storskalig solkraft. Har du en solig fastighet på cirka 40 hektar eller mer som du tror har bra förutsättningar för solkraft är du välkommen att kontakta oss för vidare samtal. Läs mer här: fortum.se/solkraft

1