Blogg

Vad är skillnaden mellan kilowatt och kilowattimme?

11 mars 2022, 15:03

Man ställer i radiokanal

Vad betyder kilowattimme? Går det att räkna ut hur mycket energi mina elprylar i hemmet förbrukar och vad det kostar?

Du hör oss ofta prata om öre per kilowattimme när det kommer till att jämföra elpriser och elanvändning, och det är detta som förkortas som kWh. Om du själv ska räkna ut hur mycket el en specifik apparat drar behöver du dels veta hur mycket effekt apparaten har, och dels hur länge den har använts eller används.

Kilowattimme (kWh) är alltså ett mått på hur mycket energi du använder över tid, din elanvändning helt enkelt. När du kopplar in ditt kylskåp eller sätter mobiltelefonen på laddning så börjar du förbruka energi. Och energiförbrukningen mäts alltså i kilowattimmar, eller kWh som det förkortas. 

Alltså betyder kilowatt (kW) effekten som apparaten har, så mycket energi som apparaten behöver för att klara av ett visst arbete.

Så här kan du räkna

  • K - betyder kilo (som i sin tur betyder tusen)
  • W - betyder watt
  • H - står för timmar

Watt är den enhet som används när man talar om effekten på till exempel ett kylskåp. Och när man vet effekten så kan man räkna ut hur mycket el en apparat förbrukar:

Effekten på apparaten (W) x tiden som du använder den/1000 = energin, kWh.

Så här räknar du till exempel ut hur många kWh som går åt för en timmes tv-tittande:
- 200 watt (en tv drar cirka 200 watt) x 1 timme / 1000 = 0,2 kWh
- Om 1 kWh kostar cirka 1 krona, kostar alltså elen för en timmes tv-tittande cirka 20 öre.

Enkelt, eller hur?

Elpriser

Jämför elpriser - aktuella och histo­riska

  • Hur sätts elpriset?
  • Vad är det aktuella elpriset idag jämfört med de histo­riska elpri­serna?

På den här sidan får du svar på frågor som rör el- och kWh-pris.

Jämför elpriser